Meklēšanas rezultāti

Būvniecības un nekustamā īpašuma uzņēmums veic esošu ēku rekonstrukciju un jaunu ēku būvniecību, industriālo ēku būvniecību un inženiertehnisko komunikāciju izbūvi, kā arī var piedāvāt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu.
Ceļojuma konsultants - Profesija
Ceļojumu konsultants veicina tūrisma pakalpojumu pārdošanu un atbild par ceļojuma organizēšanas plānošanu, ievērojot tiesību aktu prasības tūrisma nozarē un dokumentu noformēšanas kārtību.
Hide enterprise
Hide profession
Ceļu policists regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, nodrošina sabiedrisko kārtību, veic satiksmes un satiksmes līdzekļu uzraudzību.
Hide enterprise
Hide profession
Ciltslietu zootehniķis strādā dažādās ar dzīvnieku audzēšanu, turēšanu un ēdināšanu saistītās saimniecībās un organizācijās, risina dzīvnieku audzēšanas labturības prasību kontroli, pēc sertifikāta iegūšanas veic dzīvnieku pārraudzību un vērtēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks organizē un vada pārvaldes darbu civilās aizsardzības jomā. Civilā aizsardzība ir pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību.
Hide enterprise
Hide profession

Pages