Meklēšanas rezultāti

Flotes kuģa pavārs - Profesija
Flotes kuģa pavārs aprēķina kuģa apkalpes ēdināšanai nepieciešamo produktu daudzumu, gatavo un noformē ēdienus, ņemot vērā kuģa apkalpes prasības, sabalansēta uztura principus un kultūru īpatnības daudznacionālās apkalpēs, organizē un vada kambīzes un apkalpojošā personāla darbu.
Hide enterprise
Hide profession
Fotogrāfs - Profesija
Fotogrāfs atkarībā no mērķa, kādam paredzētas fotogrāfijas, sagatavo aprīkojumu un iekārto fonu. Uzņem dažāda satura (portreti, dabas skati, notikumi, pasākumi u.c.) fotogrāfijas. Veic fotomateriālu novērtēšanu, atlasi, apstrādi un saglabāšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Fotogrammetrijas inženieris veic noteiktas teritorijas, tās apkārtējās vides un citu fizisku objektu aerofotografēšanas un aerolāzerskenēšanas procesus, kā arī veic šo datu apstrādi, analīzi un attēlojumu, tostarp apstrādājot Zemes attēlus, kas iegūti no bezkontakta attēlu veidojošām un citām sensorām sistēmām (satelīti, lidmašīnas).
Hide enterprise
Hide profession
Frēzētājs - Profesija
Frēzētājs ir speciālists, kurš frēzējot izgatavo dažādas formas detaļas no metāla, koka vai cita materiāla. Frēzēšanas process notiek uz speciāliem darba galdiem ar griežamo instrumentu – frēzi.
Hide enterprise
Hide profession
Frizētava - Darbavieta
Frizētavā klientiem tiek veidoti matu griezumi, frizūras un krāsoti mati, izmantojot profesionālos instrumentus un profesionālo matu kosmētiku.
Hide enterprise
Frizieris - Profesija
Frizieris apkalpo klientus – veido frizūras, lieto darba tehnoloģijas, izmanto profesionālos instrumentus, profesionālo matu kosmētiku, ievēro epidemioloģiskās drošības prasības, veido pozitīvas attiecības ar klientu.
Hide enterprise
Hide profession
Frizieris stilists - Profesija
Frizieris stilists modelē un veido frizūras atbilstoši izstrādātajam individuālajam stilistiskajam tēlam, sadarbojoties ar klientu un pēc vajadzības piesaistot citus speciālistus, veido individuālajam stilam un frizūrai piemērotu grimu.
Hide enterprise
Hide profession
Gaisa kuģu apkalpošanas aģents organizē un veic gaisa kuģu ielādi un izkraušanu, kā arī veic darbus uz perona, ielidojošo un izlidojošo gaisa kuģu apkalpošanai.
Hide enterprise
Hide profession
Gaisa kuģu avionikas inženieris sadarbojas ar ražotāju gaisa kuģu elektronikas un elektrosistēmu problēmu novēršanai un to analizēšanai.
Hide enterprise
Hide profession
Gaisa kuģu mehānikas inženieris sadarbojas ar gaisa kuģu ražotāju dažādu tehnisko problēmu novēršanai un analizēšanai.
Hide enterprise
Hide profession
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis spēj veikt uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu elektronisko iekārtu lietošanu, uzraudzību un apkopi pēc spēkā esošajām instrukcijām, sagatavot darbam elektrosistēmas un elektroniskās iekārtas, īstenot darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības prasības.
Hide enterprise
Hide profession
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis veic uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu mehānisko iekārtu lietošanu, uzraudzību un apkopi, vadoties pēc spēkā esošajām reglamentējošajām instrukcijām.
Hide enterprise
Hide profession
Gaismošanas operators piemēro gaismas mākslinieciskos risinājumus, nodrošina un pārbauda gaismu izvietojumu, izvēlas nepieciešamo gaismas avotu daudzumu, jaudu un gaismas staru virzienu, nodrošina gaismas iekārtu un gaismu vadības sistēmu darbību.
Hide enterprise
Hide profession
Gaļas izcirtējs - Profesija
Gaļas (izņemot putnu gaļas) izcirtējs spēj novērtēt gaļas kvalitāti, strādā ar gaļas izciršanā izmantojamām iekārtām un instrumentiem, izcērt gaļu atbilstoši darba tirgus tendencēm vai uzņēmumā noteiktajām prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Gaļas pārstrādes uzņēmums specializējas gaļas izstrādājumu vai pusfabrikātu ražošanā, pārstrādājot svaigu gaļu un/vai gaļas subproduktus.
Gaļas produktu izgatavotājs izgatavo gaļas produktus, prot darbam sagatavot gaļas produktu sagatavošanas iekārtas un instrumentus.
Hide enterprise
Hide profession
Galdnieks - Profesija
Galdnieks izgatavo dažādu veidu un konstrukciju mēbeles, būvizstrādājumus (logi, durvis, kāpnes) un interjera dekoratīvās būvdetaļas (profilēti nosedzoši elementi, apšuvumi, karnīzes u.c.) no koka un no koka atvasinātiem materiāliem.
Hide enterprise
Hide profession
Gāzapgādes attīstības vadošais inženieris izstrādā jauno dabasgāzes lietotāju piesaistes plānus un citus attīstības procesus, kā arī seko līdzi projektēšanas un būvniecības norisei.
Hide enterprise
Hide profession
Gāzes avārijas dienesta inženieris nodrošina pārraudzībā esošo gāzes apgādes sistēmu nepārtrauktu un drošu darbību, uzrauga avāriju lokalizāciju un likvidāciju sistēmā, veic avārijas izsaukumu analīzi.
Hide enterprise
Hide profession
Gāzes krātuves inženieris ģeofiziķis veic ģeofizikālos izpētes darbus un mērījumus objektā, sagatavo informāciju par izpētes un mērījumu rezultātiem.
Hide enterprise
Hide profession

Pages