Gaļas produktu izgatavotājs izgatavo gaļas produktus, prot darbam sagatavot gaļas produktu sagatavošanas iekārtas un instrumentus.

Gaļas produktu izgatavotājs darbā:
 • izgatavo gaļas produktus;
 • sterilizē darba instrumentus;
 • sagatavo darbam gaļas produktu sagatavošanas iekārtas un instrumentus un ar tiem strādā;
 • ievēro higiēnas prasības gaļas produktu izgatavošanā;
 • novērtē gaļas kvalitāti (laboratoriski un organoleptiski (ar cilvēka maņām – redze, smarža, tauste utt.));
 • nosaka gaļas produktu izgatavošanā nepieciešamo resursu (gaļas, elektrības, ūdens,) daudzumu, kā arī to kvalitāti;
 • izmanto tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus;
 • veic iekšējo kontroli;
 • marķē gaļas produktus;
 • seko līdzi jaunākajām tehnoloģijām gaļas produktu izgatavošanā;
 • ievēro elektrodrošības un ugunsdrošības prasības;
 • pārzin likumus un noteikumus pārtikas jomā.

Gaļas produktu ražošanas cehā strādā vairāki gaļas produktu izgatavotāji, kur katrs veic savus pienākumus produktu ražošanas tehnoloģiskajos posmos.

Darba aprīkojums:

informācijas tehnoloģijas, gaļas produktu izgatavošanas iekārtas un instrumenti, gaļas produktu pagatavošanas specifikācijas un pagatavošanas metodes, individuālie un darba aizsardzības līdzekļi, darba apģērbs.

Darba apstākļi:

strādā astoņu stundu darba dienu vai maiņu darbu atbilstoši grafikam, darbs var būt arī brīvdienās; strādā iekštelpās.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga gaļas produktu izgatavotājam var būt sākot no 1000 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs arī no reģiona, uzņēmuma un darbinieka kvalifikācījas līmeņa.

Darba iespējas:

strādā gaļas produktu ražošanas, sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumos.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāievēro stingra higiēna, jāprot identificēt dzīvnieku sugu gaļu, jāpārzina tehnoloģiskās iekārtas, to darbības principi, jāspēj strādāt gan individuāli, gan grupā, jāspēj sazināties valsts valodā, jāorientējas likumos un noteikumos, kas saistīti ar pārtikas apriti, jāzina kā sniegt pirmo palīdzību un nepārtraukti jāpilnveido savas zināšanas.

Publicēts 2018. gada 18. decembrī