Gaļas (izņemot putnu gaļas) izcirtējs pārzina pārtikas apriti reglamentējošos normatīvos aktos un dzīvnieku anatomisko uzbūvi, spēj novērtēt gaļas kvalitāti, strādā ar gaļas izciršanā izmantojamām iekārtām un instrumentiem, izcērt gaļu atbilstoši darba tirgus tendencēm vai uzņēmumā noteiktajām prasībām.

Gaļas izcirtējs darbā:
  • orientējas dzīvnieku (izņemot putnu) anatomijā;
  • novērtē gaļas kvalitāti;
  • sagatavo un strādā ar gaļas izciršanā izmantojamām iekārtām un instrumentiem;
  • izcērt gaļu atbilstoši darba tirgus tendencēm vai darba devēja prasībām;
  • izmanto tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus;
  • pārzina pārtikas aprites likumus un noteikumus;
  • pārzina gaļas uzglabāšanas režīmus;
  • veic iekārtu un instrumentu tīrīšanu un dezinfekciju;
  • ievēro higiēnu un darba aizsardzību.
Darba aprīkojums:

speciāls tērps, cepurīte, halāts, sejas maska, tehnoloģiskās iekārtas un speciāli instrumenti.

Darba apstākļi:

darbs pārsvarā jāveic kājās stāvot, strādā astoņu stundu darba dienu vai maiņu darbu atbilstoši grafikam, strādā iekštelpās.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga gaļas izcirtējam var būt sākot no 1000 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs arī no reģiona, uzņēmuma un darbinieka kvalifikācījas līmeņa.

Darba iespējas:

var strādāt kautuvēs vai medījumu pārstrādes uzņēmumos, kuri ir Pārtikas un veterinārā dienesta pārraudzībā vai ir atzīti Eiropas Savienībā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

apzinīgums, apķērība, augsta atbildības sajūta, jāpārzina tehnoloģiskās iekārtas un terminoloģija, spēja strādāt individuāli un grupā, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, orientēšanās dzīvnieku sugās, jāpārzina gaļas uzglabāšanas režīmi, jāzina latviešu valoda, jāievēro stingra higiēna, nepārtraukti jāpilnveido zināšanas, jāspēj sniegt pirmo palīdzību.

Publicēts 2018. gada 18. decembrī