Meklēšanas rezultāti

Būvdarbu vadītājs - Profesija
Būvdarbu vadītājs plāno, organizē un vada būvdarbus, pamatojoties uz būvprojektu un līguma nosacījumiem, kā arī sagatavo būvdarbu izpilddokumentāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis organizē būvniecības tehnikas ekspluatācijas un remontdarbus, kā arī veic būvniecības tehnikas apkopi. Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis ir profesijas Transportbūvju būvtehniķis specializācija.
Hide enterprise
Hide profession
Ceļojuma konsultants - Profesija
Ceļojumu konsultants veicina tūrisma pakalpojumu pārdošanu un atbild par ceļojuma organizēšanas plānošanu, ievērojot tiesību aktu prasības tūrisma nozarē un dokumentu noformēšanas kārtību.
Hide enterprise
Hide profession
Ceļu būvtehniķis - Profesija
Ceļu būvtehniķis organizē un īsteno ceļu, tiltu un citu transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus. Ceļu būvtehniķim var tikt noteikti konkrēti pienākumi ceļu būves projekta vai ceļu uzturēšanas darbu ietvaros.
Hide enterprise
Hide profession
Ceļu policists regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, nodrošina sabiedrisko kārtību, veic satiksmes un satiksmes līdzekļu uzraudzību.
Hide enterprise
Hide profession

Pages