Meklēšanas rezultāti

Transportlīdzekļu krāsotājs sagatavo transportlīdzekli vai tā sastāvdaļas krāsošanai un krāso to virsmas, veic virsmu lakošanu, žāvēšanu, pulēšanu un antikorozijas apstrādi remontētām detaļām.
Hide enterprise
Hide profession
Trolejbusa vadītājs - Profesija
Trolejbusa vadītājs pārvadā pasažierus ar trolejbusu maršrutos atbilstoši kustības sarakstam un normatīvo aktu prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Tulks / tulkotājs - Profesija
Tulkotājs ir speciālists, kas tulko dažāda tipa rakstītos tekstus no avotvalodas mērķvalodā atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām. Savukārt tulks ir speciālists mutvārdu tulkošanā.
Hide enterprise
Hide profession
Tūrisma informācijas konsultants apkalpo klientus, konsultē klientus par tūrisma pakalpojumiem, sagatavo piedāvājumus klientiem, veic pakalpojumu rezervācijas un tūrisma pakalpojumu pārdošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Tūristu grupas pavadonis pavada tūristu grupas vai individuālos tūristus ceļojumu laikā, iepazīstina tūristus ar maršrutu, sniedz gida pakalpojumus, sagatavo maršrutam nepieciešamo informāciju, kārto tūristu ceļojumam nepieciešamo - rezervē viesnīcas, piesaka ekskursijas u.c.
Hide enterprise
Hide profession
Ugunsdrošības uzraudzības inspektors kontrolē normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Ugunsdzēsējs glābējs dzēš ugunsgrēkus, veic neatliekamos avāriju seku likvidēšanas un glābšanas darbus pēc ceļu satiksmes negadījumiem, ķīmiskām avārijām, sprādzieniem un radiācijas avārijām, kā arī veic glābšanas darbus augstumā, nogruvumos, uz ūdens un ledus un citus glābšanas darbus.
Hide enterprise
Hide profession
Uzraudzības speciālists Probācijas dienestā veic nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda atbrīvoto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību, sociālā atbalsta organizēšanu, pārstāvēšanu tiesā, dalības kontroli uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmās u.c.
Hide enterprise
Hide profession
Uzraugs ieslodzījuma vietās veic ieslodzīto uzraudzību, seko dienas kārtības izpildei un iekšējās kārtības ievērošanai savā postenī, pārmeklē ieslodzīto kameras.
Hide enterprise
Hide profession
Uztura speciālists - Profesija
Uztura speciālists ir ārstniecības persona, kura piedalās pacientu veselības veicināšanas, izglītošanas, ārstniecības un rehabilitācijas procesā, veic ar uzturu un pārtiku saistītos pētījumus, plānošanu un analīzi, organizē ēdināšanu bērnudārzos, skolās, stacionāros, pansionātos, konsultē sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas ražošanas uzņēmumus.
Hide enterprise
Hide profession
Valsts aizsardzības mācības un jaunsargu interešu izglītības pasniedzējs (Jaunsargu instruktors) pasniedz valsts aizsardzības mācību (VAM) un jaunsargu interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem.
Hide enterprise
Hide profession
Vecākais inspektors ostas robežkontroles punktā veic robežpārbaudes valsts robežu šķērsojošām personām, transportlīdzekļiem un peldlīdzekļiem, aiztur robežpārkāpējus un robežrežīma pārkāpējus, veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroli.
Hide enterprise
Hide profession
Vecākais inspektors sauszemes robežkontroles punktā pārzina personu un transportlīdzekļu robežpārbaudes kārtību, organizē preventīvus pasākumus administratīvo pārkāpumu un noziedzīgo nodarījumu novērošanai robežkontroles punktos.
Hide enterprise
Hide profession
Vecmāte - Profesija
Vecmāte rūpējas par sievietes, viņas ģimenes un sabiedrības seksuālo un reproduktīvo veselību, veic pirmsgrūtniecības, grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces un jaundzimušā aprūpi, vada fizioloģiskas grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodu.
Hide enterprise
Hide profession
Veterinārārsta asistents strādā praktizējoša veterinārārsta vadībā, sniedzot pirmo palīdzību dzīvniekiem, organizējot slimu dzīvnieku kopšanu, veicot slimību profilakses pasākumus un citus uzdotos darba pienākumus.
Hide enterprise
Hide profession
Veterinārārsts - Profesija
Veterinārārsts veic dzīvnieku un putnu ārstēšanu, konsultē par dzīvnieku un putnu aprūpi, kā arī veic profilaktiskos pasākumus dzīvnieku un putnu veselības un aprūpes jomā.
Hide enterprise
Hide profession
Video operators - Profesija
Video operators ir speciālists, kas sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus videoproduktus (filma, televīzijas raidījums, videoinstalācija, videoklips u.c.), to daļu vai atsevišķus elementus.
Hide enterprise
Hide profession
Vides inspektors - dabas aizsardzības speciālists strādā dabas aizsardzības un vides kontroles vai apsaimniekošanas organizācijās, iestādēs un uzņēmumos, veic konsultatīvo darbību, piedalās dabas aizsardzības un monitoringa plānu izstrādāšanā un ieviršanā, apseko teritorijas un nosaka tās dabas vērtības, sagatavo ietekmes uz vidi ziņojumus.
Hide enterprise
Hide profession
Vides inspektors - dabas uzraudzītājs, nodrošina īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības uzraudzību, izsniedz atļaujas reto un aizsargājamo sugu tirdzniecībai, ievešanai, izvešanai, turēšanai mājas apstākļos, konsultē savvaļas sugu tirdzniecības jautājumos, organizē ekspertīzi ievestajam dzīvniekam/augam, reģistrē retos dzīvniekus speciālās datu bāzēs un veic citus pienākumus.
Hide enterprise
Hide profession
Vides inženieris - Profesija
Vides inženieris veic vidi aizsargājošu, videi draudzīgu, ūdens un vides resursus taupošu tehnoloģiju un būvju projektēšanu, iekārtu konstruēšanu un to darbības nodrošināšanu. Veic ūdens un vides monitoringu un kontroli. Īsteno un uzrauga procesus saistībā ar ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu un apsaimniekošanu.
Hide enterprise
Hide profession

Pages