Šobrīd profesionālās vidējās izglītības iestādes neuzņem audzēkņus Transporta vagonu tehniķa programmā. Aktuālā informācija par profesijas apguves iespējām profesionālās izglītības iestādēs pieejama www.niid.lv. Informācija NIID.LV tiek regulāri atjaunota atbilstoši aktuālajai uzņemšanas informācijai.

Atjaunots 2024. gada 14. februārī
Publicēts 2021. gada 12. martā