Šobrīd profesionālās vidējās izglītības iestādes neuzņem audzēkņus Transporta vagonu tehniķa programmā. Aktuālā informācija par profesijas apguves iespējām profesionālās izglītības iestādēs pieejama www.niid.lv. Informācija www.niid.lv tiek regulāri atjaunota atbilstoši aktuālajai uzņemšanas informācijai.

Atjaunots 2023. gada 24. februārī
Publicēts 2021. gada 12. martā