Nepieciešamo izglītību iegūst, izejot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētos profesionālos kursus ugunsdzēsībā vai iegūstot Ugunsdzēsēja glābēja kvalifikāciju. Var turpināt izglītību 1. līmeņa augstākās izglītības programmā, iegūstot ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa profesionālo kvalifikāciju, pēc tam var studēt tālāk 2. līmeņa profesionālajā programmā, iegūstot Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikāciju.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā tālākizglītība
Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programma pēc koledžas
Atjaunots 2021. gada 16. novembrī
Publicēts 2015. gada 26. oktobrī