Nepieciešamo izglītību iegūst, izejot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētos profesionālos kursus ugunsdzēsībā vai iegūstot Ugunsdzēsēja glābēja kvalifikāciju. Var turpināt izglītības ieguvi augstākās izglītības pakāpē, studējot  ugunsdrošības un ugunsdzēsības 1.līmeņa augstākās izglītības programmā, pēc kuras var turpināt izglītību 1. cikla profesionālajā studiju programmā, iegūstot Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikāciju.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā tālākizglītība
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Profesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programma pēc īsā cikla
Atjaunots 2024. gada 5. februārī
Publicēts 2015. gada 26. oktobrī