Meklēšanas rezultāti

Lidostas ugunsdzēsējs atbild par plaša spektra bīstamu situāciju profilaksi, reaģēšanu un seku likvidāciju lidostā.
Hide enterprise
Hide profession
Loģistikas speciālists organizē preces piegādi un tās sakraušanu, izstrādā izdevīgu piegādes shēmu, analizē transporta pakalpojumu tirgu, veic aprēķinus, meklē drošus partnerus, koordinē darbības ar ražotājiem un tirgošanas nodaļām, kā arī ar noliktavu, un sagatavo muitas dokumentus.
Hide enterprise
Hide profession
Loģistikas uzņēmums - Darbavieta
Loģistikas uzņēmums plāno, īsteno un kontrolē preču, pakalpojumu kustību starp pakalpojuma vai preces izcelsmes un patēriņa punktiem, kā arī uzglabāšanu piegādes ķēdē. Loģistikas uzņēmumi var darboties sauszemes transporta (autotransports un dzelceļš), gaisa transporta un jūras transporta jomā.
Loģistikas vadītājs nosaka loģistikas procesu politiku organizācijā, atbild par kravu un pasažieru transportēšanas vai kravu pieņemšanas, nodošanas, glabāšanas un loģistikas risinājumu procesu nodrošināšanu, kontrolē loģistikas izmaksas, vada struktūrvienības personālu.
Hide enterprise
Hide profession
Lokomotīvju saimniecības tehniķis (mašīnists) organizē un veic vilces līdzekļa tehnisko apkopi un remontu un nodrošina vilces līdzekļa ekspluatēšanu, kontrolē vilces līdzekļa darbību, novērtē vilces līdzekļa tehnisko stāvokli un vada vilces līdzekli atbilstoši specializācijai.
Hide enterprise
Hide profession
Lopkopības uzņēmums - Darbavieta
Lopkopības uzņēmums nodarbojas ar mājdzīvnieku audzēšanu, lai iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktus. Izšķir vairākus lopkopības veidus - piena lopkopība, aitkopība, cūkkopība, putnkopība, zirgkopība, zvērkopība, biškopība.
Lopkopis - Profesija
Lopkopis veic lauksaimniecības dzīvnieku kopšanu, ēdināšanu, atražošanu un lopkopības produkcijas iegūšanu, uzglabāšanu un sagatavošanu realizācijai.
Hide enterprise
Hide profession
Lopu kāvējs - Profesija
Lopu kāvējs ir pārtikas rūpniecības nozares darbinieks, kurš veic dzīvnieku (liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, savvaļas pārnadžu) kaušanu, pārzina dzīvnieku anatomisko uzbūvi, prot strādāt ar kaušanā izmantojamām iekārtam un instrumentiem.
Hide enterprise
Hide profession
Maiznieks - Profesija
Maiznieks strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veicot maizes un miltu produktu ražošanu un ar to saistītus darbus.
Hide enterprise
Hide profession
Maksājumu speciālists veic maksājumu dokumentu pārbaudi un apstrādi, konstatē un novērš kļūdas, sagatavo ar darbu saistītās atskaites.
Hide enterprise
Hide profession
Mākslas, dizaina un radošās industrijas nozarē iekļauj vizuālo mākslu, vizuāli plastisko mākslu, audio - vizuālo mākslu, dizainu, mūziku un deju, teātri, kino un operu, kā arī mākslas zinātni un teoriju. Ir iespēja veidot karjeru arī kultūras un mākslas organizēšanas, vadības un plānošanas jomā.
Mākslas terapeits - Profesija
Mākslas terapeits ir ārstniecības persona (ar specializāciju vienā no mākslas veidiem - vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, drāma, mūzika), kas palīdz klientam vai pacientam mākslas terapijas procesā pārvarēt daudzveidīgas veselības un sociālās problēmas.
Hide enterprise
Hide profession
Mākslas zinātnieks - Profesija
Mākslas  zinātnieks analizē, pēta  un salīdzina mākslas darbus vai arhitektūru realitātē (muzejos, izstāžu zālēs, privātkolekcijās, mākslinieku darbnīcās, pilsētvidē, ainavā), kā arī repodukcijās un fotoattēlos.
Hide enterprise
Hide profession
Mākslinieku darbnīca - Darbavieta
Mākslinieku darbnīcās notiek mākslas radīšana un demonstrēšana, mēdz notikt arī kursi un meistarklases. Mākslinieku darbnīcas darbojas dažādās mākslas nozarēs – glezniecība, grafika, tekstilmāksla, zīmēšana, tēlniecība, keramika, audiovizuālā māksla u.c.
Mārketinga projektu vadītājs organizē un/vai veic tirgus izpēti, analizē tirgus izpētes rezultātus, izstrādā tirdzniecības / pakalpojumu sniegšanas plānu un organizē tā īstenošanu, veic pasākumus produktu virzīšanai tirgū, sagatavo un sniedz informāciju pircējam par pārdodamo preci vai pakalpojumu.
Hide enterprise
Hide profession
Māsa (Vispārējās aprūpes māsa) veic pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu, nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos.
Hide enterprise
Hide profession
Māsas palīgs - Profesija
Māsas palīgs strādā ārstniecības iestādē profesionālu ārstniecības personu vadībā un pacienta aprūpes komandas sastāvā savas kompetences ietvaros veic vispārējo un speciālo pacientu aprūpi.
Hide enterprise
Hide profession
Masieris - Profesija
Masieris ir ārstniecības persona, kas novērtē pacienta veselības stāvokli, izvērtē pacientam nozīmētās masāžas indikācijas un kontrindikācijas, izvēlas atbilstošāko masāžas veidu un veic ārstniecisko masāžu, tādējādi veicinot pacienta veselības, funkcionālā stāvokļa, dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanu un atjaunošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Mašīnbūves tehniķis ir mašīnbūves un metālapstrādes speciālists, kurš piedalās metālapstrādes procesa sagatavošanā, organizēšanā un realizēšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmums nodarbojas ar metāla, gatavo metāla izstrādājumu ražošanu un uzstādīšanu, elektrisko iekārtu ražošanu, transportlīdzekļu ražošanu, medicīnas iekārtu ražošanu, kā arī dažādu iekārtu un ierīču remontu un uzstādīšanu.

Pages