Meklēšanas rezultāti

Darba aizsardzības speciālists veic darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī darba aizsardzības pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību, atbilstoši normatīvajiem aktiem un kvalitātes prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Darba aizsardzības vadītājs darbā izveido ugunsdrošības, civilās aizsardzības un darba aizsardzības organizatorisko struktūru un sistēmu organizācijā, izstrādā darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības plānus, kontrolē darba vides uzlabošanas pasākumus un darba aizsardzības, ugunsdrošības ievērošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Darba organizācijas speciālists ir darbinieks, kurš nodrošina, lai visi padotībā esošie darbinieki efektīvi izmantotu pieejamos resursus savu darba pienākumu izpildei.
Hide enterprise
Hide profession
Dārznieks - Profesija
Dārznieks plāno, organizē un veic kultūraugu pavairošanu, audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dārzkopības apakšnozarēs (stādaudzēšanā, puķkopībā, dārzeņkopībā, augļkopībā), nosaka darbu apjomu, sagatavo darbu plānu, veic darbus vai vada darba procesu.
Hide enterprise
Hide profession
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs sastāda, ievada, pārbauda un rediģē vadības programmas, regulē darbgalda sastāvdaļas un instrumentus, izgatavo un pārbauda kontroldetaļas pirms to masveida ražošanas uzsākšanas.
Hide enterprise
Hide profession

Pages