Lai strādātu par ugunsdzēsēju, ir jāiegūst ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsēja glābēja kvalifikācija. Pēc tam ir iespēja turpināt izglītību 1.līmeņa augstākās izglītības programmā, iegūstot ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa profesionālo kvalifikāciju, pēc tam var studēt tālāk 2. līmeņa profesionālajā programmā, iegūstot Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikāciju.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā tālākizglītība
Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programma pēc koledžas
Atjaunots 2021. gada 16. novembrī
Publicēts 2021. gada 17. maijā