Bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programma

Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra programmas specializācijas "Mākslas vēsture un teorija" apakšnozarē 2018. gadā  izveidots jauns studiju virziens ar padziļinātu kuratora specialitātes apguvi "Kuratoru studijas".

Atjaunots 2024. gada 9. februārī
Publicēts 2022. gada 21. decembrī