Lopkopis veic lauksaimniecības dzīvnieku kopšanu, ēdināšanu, atražošanu un lopkopības produkcijas iegūšanu, uzglabāšanu un sagatavošanu realizācijai.

Lopkopis darbā:
  • veic lauksaimniecības dzīvnieku (govis, cūkas, aitas, kazas, putni) kopšanu un barošanu;
  • sagatavo lopbarību, sadala to pa ēdienreizēm un baro mājlopus
  • lopkopji, kas strādā piena lopkopībā, lopus slauc, rūpējas par slaukšanas iekārtām un piena dzesēšanas aparātu darbību;
  • veic dezinfekcijas pasākumus (piena lopkopībā ikdienā papildus nodrošina slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtu darbību un higiēnu);
  • iegūst lopkopības produkciju un blakusproduktus (gaļa, piens, vilna), uzglabā un realizē tirgū;
  • plāno ganāmpulka atražošanu – veic lauksaimniecības dzīvnieku apaugļošanu un nosaka grūsnību, uzrauga un vada dzemdību procesu;
  • sniedz pirmo palīdzību lauksaimniecības dzīvniekiem, dod tiem zāles un veic vienkāršas veterinārmedicīniskas manipulācijas atbilstoši veterinārārsta norādījumiem;
  •  uztur tīrību mājlopu novietnēs, izvāc kūtsmēslus un veic dezinfekcijas pasākumus;
  • uzskaita un novērtē mājlopu audzētavas saimniecisko darbību, veic ekonomiskos aprēķinus un aizpilda nepieciešamo dokumentāciju.
Darba aprīkojums:

izmanto dažādus mērinstrumentus (svarus, mērlenti) un iekārtas barības sagatavošanai, slaukšanai, kūtsmēslu izvākšanai u.tml., vada automašīnu, traktoru, izmanto piekabes, strādā ar datoru un citiem saziņas līdzekļiem.

Darba apstākļi:

darbs ir saskarē ar dzīvniekiem ganībās un kūtīs. Darba laiks atkarīgs no dzīvnieku ēdināšanas režīma, mājlopu sugas, audzēšanas tehnoloģijas – tas var būt agri no rīta, vēlu vakarā, brīvdienās, dažādos laika apstākļos.

Darba iespējas:

var strādāt uzņēmumos, kuros audzē lauksaimniecības dzīvniekus, fermās un lauku saimniecībās; kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.