doopsis, auduma autiņbiksītes bērniem

Lindas uzņēmums SIA doopsis ražo videi un bērna veselībai draudzīgas, atkārtoti lietojamas auduma autiņbiksītes. Doopsim svarīga ir bērnu veselība un vide, tāpēc mērķis ir kļūt par sociālo uzņēmumu un rūpēties par apkārtējās vides saglabāšanu un piesārņojuma mazināšanu. Uzņēmums darbību sāka 2021. gadā decembrī. SIA doopsis ir LIAA Madonas biznesa inkubatora pirmsinkubācijas programmas absolvents.

JAUNĀ UZŅĒMĒJA PIEREDZE - LINDAS STĀSTS

LIELĀKAIS PRIEKS, VADOT SAVU BIZNESU

Iespēja pašai plānot biznesa attīstību, norises un vērot, kā plāni piepildās – tas tiešām sniedz lielu prieku un gandarījumu. Mans uzņēmums aktīvu tirdzniecību ir uzsācis nesen, tāpēc ļoti daudz pieredzes nav. Vēl patiesu prieku sagādā arī klientu atsauksmes. Ir jauki apzināties, ka kādam esi palīdzējis ar savu produktu vai vienkārši sagādājis prieku.

BIZNESA IDEJA

Patiesībā doma par uzņēmumu radās diezgan klasiskā veidā – redzēju problēmu un zināju risinājumu. Mans uzņēmums ražo un tirgo bērnu auduma autiņbiksītes, kas ir atkārtoti izmantojamas. Uzreiz skaidra ir arī problēma, ko mans uzņēmums un produkts risina – izmantojot vienreizlietojamās autiņbiksītes rodas milzīgs atkritumu daudzums.

INFORMATĪVS ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI

Pavisam praktiskas norādes, kā uzsākt uzņēmējdarbību, ir atrodamas Uzņēmumu reģistra mājaslapā, tur arī sāku. Tālāk neizpalika konsultācija ar grāmatvedi par dažiem praktiskiem aspektiem, jo šis nav mans pirmais uzņēmums un bija lietas, kas tāpēc jāņem vērā.
Neizsakāmu atbalstu man sniedza arī LIAA biznesa inkubatora pirmsinkubācijas programma (PINK), kurā es iestājos tikai ar ideju – nebija pat produkta prototipa. Pabeidzot PINK, man bija gatavs biznesa modelis, izstrādāts produkts un iesāktas sarunas ar potenciālajiem šūšanas ārpakalpojuma sniedzējiem.

GRŪTĀKAIS UN SALĪDZINOŠI VIEGLĀKAIS BIZNESA UZSĀKŠANĀ

Grūtākais bija izvēlēties prioritātes un sākt ražot produktu, pat, ja šķiet, ka tas vēl nav gatavs.

Es dzirdēju lielisku padomu, ka, ja gaidīšu līdz mans produkts būs perfekts, tas nekad nenonāks veikalu plauktos. Jo ātrāk produkts nonāk pie klientiem, jo ātrāk var saņemt atsauksmes un saprast, kas patiesi ir tās lietas, kas jāuzlabo.

Man pašai viegli šķita izveidot uzņēmuma attīstības plānu, jo skaidri zināju, ko vēlos sasniegt. Uzticējos sev un saviem sapņiem, izvirzīju uzņēmuma attīstības vīziju un tad izdomāju mērķus un uzdevumus, kas mani ved uz šo vīziju.

FINANSIĀLS ATBALSTS BIZNESA UZSĀKŠANAI

Biznesa uzsākšanai tika izmantoti personīgie līdzekļi. Savukārt attīstībai plānots piesaistīt finansējumu no dažādiem avotiem, piemēram, pašvaldību grantu konkursi, LIAA Biznesa inkubatora finansiālais atbalsts. Man šķiet, ka pašvaldību grantu konkursi ir lieliska vieta, kur sākt savu biznesu un izmēģināt, vai ideja tiešām strādā.

MĀRKETINGA STRATĒĢIJA UN REKLĀMA

Šobrīd uzņēmums komunikācijā ar klientu izmanto tikai sociālos tīklus. Tas ir apzināts lēmums, jo, veicot klientu izpēti, sociālie tīkli ir gandrīz vienīgā vieta, kur es varu sastapt savu mērķa klientu.

UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBA UN NĀKOTNES IECERES

Doopsis vīzija ir kļūt par Eiropas lielāko sociāli un ekoloģiski atbildīgo auduma autiņbiksīšu ražotāju. Lai šo vīziju sasniegtu uzņēmums ir izveidojis divu gadu mērķus, piemēram, tuvā nākotnē uzņēmums plāno iegūt sociālā uzņēmuma statusu. Tā pat viens no mērķiem ir savas ražotnes izveide.

VAI BIZNESS ŠOBRĪD SNIEDZ PIETIEKAMUS IENĀKUMUS, LAI BŪTU VIENĪGAIS DARBS?

Pirmajos darbības mēnešos nē, bet attīstības plānā ir ieplānots, ka pirmā gada laikā tas noteikti notiks!

UZŅĒMĒJAM BŪTISKĀKĀS UN NODERĪGĀKĀS RAKSTURA ĪPAŠĪBAS

Neatlaidība! Mana līdzšinējā pieredze uzņēmējdarbībā ir bijusi nepārtraukta ideju un risinājumu testēšana un pārbaudīšana, piemēram, mārketinga stratēģiju pārbaudīšana. Ja pārbaudāmā stratēģija nestrādā un tu uz to skaties kā neveiksmi un sāc padoties, tad nekur tālu netiksi. No šīm “neveiksmēm” vienmēr var mācīties un es uz to skatos vairāk kā uz izpēti - nu re, šī reklāma bija ļoti skaista, bet klientam nepatika, jādomā kaut kas cits. Taču nenoliedzami vienā brīdī tas kļūst nogurdinoši, ka visu laiku kaut kas nestrādā un ir jāmaina. Tāpēc neatlaidība ir ļoti būtiska.

KAM PIEVĒRST UZMANĪBU SKOLAS UN STUDIJU LAIKĀ, JA PLĀNO VEIDOT SAVU UZŅĒMUMU?

Manuprāt, jāsaprot, kas patiesi nepatīk! Ja nepatīk un nepadodas matemātika, tad, uzsākot biznesu, nemaz nevajag sapņot, ka grāmatvedību varēsi organizēt pats! Ja zini, kas nesanāk, vari mērķtiecīgi meklēt risinājumus, piemēram, grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēju.
Varbūt ne vienmēr pedagogiem izdodas skolēniem paskaidrot un atbildēt uz jautājumu: “Kāpēc man šis ir jāmācās?”. Taču nekad jau īsti nevar zināt, vai tas tiešām nenoderēs. Piemēram, var nepatikt ķīmija, bet, ja grib ražot vannas bumbas, būs jāpārzina ķīmijas termini un jēdzieni, lai pasūtītu izejvielas ražošanai vai sadarbotos ar ražotāju - ārpakalpojuma sniedzēju.

IETEIKUMI TOPOŠAJIEM JAUNAJIEM UZŅĒMĒJIEM 
  • Izveidot naudas plūsmas pārskatu pirmajiem diviem uzņēmuma darbības gadiem. Kaut primitīvu – apjaust ikmēneša izdevumus, saprast, kādiem jābūt mēneša ieņēmumiem. Naudas plūsmas pārskats ļoti palīdz plānot un saprast, kur nepieciešama papildu uzmanība. Piemēram, es, veidojot savu naudas plūsmas pārskatu, ievēroju, ka varu atļauties mārketingam tērēt nedaudz lielāku summu, kā sākumā šķita.
  • Veiksmīgi biznesi risina kādu potenciālā klienta problēmu. Man ļoti palīdzēja nomainīt domāšanu no “ko es gribētu darīt?” uz “kādu problēmu es varētu risināt?” Ja gribi ražot, piemēram, koka rotaļlietas bērniem, jānoformulē - "kāda ir problēma ar plastmasas rotaļlietām?" un "kā koka rotaļlietas risina šo problēmu?".
  • Viens nekad nevar izdarīt VISU, tāpēc mans ieteikums - jau sākot biznesu, domāt, kādus pienākumus uzticēt citiem. Piemēram, jau pieminētais grāmatvedības ārpakalpojums. Es sākumā gribēju pati šūt auduma autiņbiksītes, bet ātri vien sapratu, ka tādam apjomam, kā man ir nepieciešams, es pati to noteikti nevaru izdarīt, tāpēc meklēju šūšanas pakalpojuma sniedzējus.
Publicēts 2022. gada 12. aprīlī
Fotomateriāli no SIA doopsis arhīva.