Sociālais uzņēmums

Sociālais uzņēmums ražo preces vai sniedz pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu, nevis gūt finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem.
Sociālie uzņēmumi darbojas pēc tiem pašiem principiem kā ikviens klasisks uzņēmums, jo piedāvā kvalitatīvus, konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus, kurus cilvēki vēlas pirkt. Uzņēmums ir finansiāli un ekonomiski ilgtspējīgs, tā darbību neuztur ziedojumi.  
Godīga attieksme pret darbiniekiem ir viens no būtiskākajiem rādītājiem, kas raksturo sociālu uzņēmumu. Darbinieki saņem darba tirgum atbilstošu un samērīgu atalgojumu. Arī vides jautājumi ir būtiski – uzņēmuma darbībai jāatstāj uz apkārtējo vidi pēc iespējas mazāka ietekme.

Sociālā uzņēmuma statusu var iegūt:

 • jau esoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kas pielāgojusi savu darbību likuma nosacījumiem;
 • jaundibināta SIA, kas dibināta tieši ar mērķi jau uzreiz kļūt par sociālo uzņēmumu.

Sociālo uzņēmumu darbības virzieni:

 • sociālo pakalpojumu sniegšana;
 • iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana;
 • izglītības ieguves veicināšana;
 • darba vietu nodrošināšana noteiktām personu grupām (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem, u.c.);
 • atbalsts zinātnei;
 • vides aizsardzība;
 • dzīvnieku aizsardzība;
 • kultūras daudzveidības nodrošināšana u.c.

Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

Avots: https://www.youtube.com/watch?v=rYMsJvrR0iU

Noderīga informācija

 • Kā dibināt sociālo uzņēmumu? 

 • Sociālā uzņēmuma likums 

 • 10 biežāk uzdotie jautājumi par sociālo uzņēmējdarbību 

 • Labklājības ministrijas noteiktie sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas kritēriji 

 • Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai (Labklājības ministrija) 

 • Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai (ALTUM) 

 • Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai (LIAA Biznesa inkubatori) 

 • Akselerators sociālajai uzņēmējdarbībai (Biedrība New door) 

 • Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija 

 • Sociālo uzņēmumu piemēri 

Atjaunots 2024. gada 8. janvārī
Publicēts 2022. gada 30.martā