Uzņēmējdarbības formas

Uzņēmējdarbības formas atšķiras galvenokārt pēc pamatkapitāla apjoma, uzņēmēju atbildības, kā arī peļņas sadales.

Juridiskā persona var būt akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), pilnsabiedrība, komandītsabiedrība, kooperatīvā sabiedrība, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība.  

Fiziskā persona var būt individuālais komersants. Tāpat fiziska persona var īstenot savu saimniecisko darbību kā pašnodarbinātais. Pašnodarbinātais nav komercdarbības forma.

Visiem, kuri veic jebkāda veida uzņēmējdarbību, ir jāievēro likuma “Par grāmatvedību” prasības.

Pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas ir jāizlemj, kāda uzņēmējdarbības forma tev būtu vispiemērotākā no juridiskā un saimnieciskā viedokļa. Lēmuma pieņemšanas procesā jāņem vērā dažādi faktori, piemēram, sākuma kapitāla lielums, cik daudz tavam uzņēmumam būs klientu un darbinieku, cik maksās piedāvātais pakalpojums vai prece, kāds būs ikmēneša apgrozījums, izdevumi un peļņa.

Uzņēmējdarbība jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā un / vai Valsts ieņēmumu dienestā. Piemēram, pašnodarbināta persona reģistrē savu saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā, izvēloties nodokļu maksāšanas režīmu. Savukārt individuālais komersants un SIA tiek reģistrēta gan Uzņēmumu reģistrā, gan Valsts ieņēmumu dienestā.

Pirms izvēlēties uzņēmējdarbības juridisko formu, konsultējies ar grāmatvedi vai Valsts ieņēmumu dienestu par vēlamo nodokļu režīmu.

Noderīga informācija

  • Saimnieciskās darbības formas – kuru izvēlēties   un  
  • Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem  
  • Uzņēmējdarbības uzsākšana 

  • Kas ir saimnieciskās darbības veicējs? 

 

Atjaunots 2024. gada 8. janvārī
Publicēts 2022. gada 30.martā