Biznesa ideja

Katra biznesa pamatā ir ideja. Tā bieži vien atrodas starp lietām, ko cilvēks jau prot un pārzina - iegūtā izglītība vai darba pieredze, aizraušanās un hobiji. Daudzi ideju savam biznesam noskata ceļojumos, internetā un medijos, sarunās ar draugiem vai konkrētu profesiju pārstāvjiem. Varbūt biznesa ideja rodas no Tev aktuālas un neatrisinātas problēmas.

Svarīgi, lai tas, ko gribi attīstīt par biznesu, Tev pašam patiktu un interesētu. Biznesa idejas testēšanā vērtīgas ir konsultācijas ar cilvēkiem, kas pārzina attiecīgo jomu vai paši izveidojuši savu uzņēmumu.

Mēdz būt tā, ka ideja ir lieliska, taču, sākot aprēķināt ieguldījumus un ieguvumus, atklājas, ka ar to nevar nopelnīt. Meklējot biznesa ideju, jāapdomā tas, cik daudz laika, naudas un citu resursu varētu prasīt tās īstenošana un par kādu cenu gatavo produktu varētu pārdot, lai nopelnītu. Iespējams, Tev prātā ir vairākas biznesa idejas, tāpēc ir nepieciešams novērtēt biznesa ideju un atrast labāko no visām, kurai rakstīt biznesa plānu.

Biznesa ideja var rasties vienā dienā, taču tai būtu jāļauj nobriest ilgāku laiku, jāapsver visi par un pret. Ideja arī jāpārbauda un jāpatestē, kas un cik daudz ir to cilvēku, kuri varētu un gribētu pirkt iecerēto preci vai pakalpojumu. Jāizvērtē, vai tava ideja spēs konkurēt ar līdzīgām, tirgū jau esošām precēm vai pakalpojumiem.

Veiksmīgu uzņēmēju darbības pamatā  ir  spēja ātri saprast un reaģēt uz kādu preču vai pakalpojumu nepietiekamību kādā konkrētā reģionā, līdz ar to, uzsākot savu biznesu tiek aizpildīta kāda brīva tirgus niša.

Biznesa ideja ir laba, ja vari apstiprinoši atbildēt uz šiem jautājumiem

  • Vai biznesa ideja mani aizrauj, es vēlēšos tai veltīt savu laiku?

  • Vai atradīšu veidu, kā finansēt biznesa ideju?

  • Vai manas biznesa idejas tirgus nākotnē augs?

  • Vai ar manu biznesa ideju varēs gūt peļņu? 

  • Vai zinu sava biznesa potenciālās problēmas?

  • Vai man ir uzņēmība, prasmes, resursi un kontakti, lai īstenotu ideju?

  • Vai mans produkts būs nepieciešams un risinās problēmu / vajadzību?

  • Vai mans produkts atšķiras no citiem tirgū pieejamiem līdzīgiem produktiem?

  • Vai mana biznesa ideja ir saistīta ar manām „stiprajām” pusēm (īpašām zināšanām, prasmēm)?

 

Avoti: https://www.seb.lv/eakademija; https://www.naudasskola.lv; https://business.gov.lv/e-pakalpojumi

Atjaunots 2024. gada 8. janvārī
Publicēts 2022. gada 30.martā