Uzņēmējs

Lai kļūtu par uzņēmēju, jāpiemīt noteiktām rakstura īpašībām, zināšanām un prasmēm. Uzņēmējvadības prasmes ir iespēja sākt apgūt jau skolas un studiju laikā, piedaloties dažādās programmās un projektos.
Bieži par uzņēmuma vadītājiem strādā cilvēki ar izglītību tajā nozarē, kurā uzņēmums darbojas, piemēram, celtniecības uzņēmuma vadītājam ir izglītība būvniecības sfērā. Tādā gadījumā izglītība uzņēmējdarbībā mēdz būt kā otra augstākā izglītība. Taču uzņēmējdarbību un vadību var sākt studēt arī pēc vidējās izglītības ieguves - studiju programmas skaties šeit.

Uzņēmējam ļoti svarīga ir mērķtiecība un drosme uzņemties iniciatīvu, riskēt, māka stratēģiski plānot, risināt problēmas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem.

Uzņēmējam jābūt disciplinētam, ar vadītāja un līdera iemaņām un lielām darbaspējām. Viņam jāprot saprasties ar cilvēkiem un pārliecināt viņus par savu viedokli. Būtiska ir spēja nepadoties grūtībās un tikt galā ar stresa situācijām, jo reti kurš bizness ir izticis bez neveiksmēm.

Atceries, ka īpaši sākumposms prasa smagu darbu. Stabilu garantētu ienākumu vismaz sākumā, visticamāk, nebūs. Ja tavs uzņēmums veiksmīgi attīstās, tavs atalgojums ar laiku var palielināties, tomēr parasti uzņēmēji lielu daļu nopelnītā iegulda atpakaļ uzņēmuma attīstībā. Taču visas grūtības aizmirstas, kad gūsti panākumus savā uzņēmumā.

Noderīga informācija

  • 6 prasmes, kas jāapgūst ikvienam mūsdienīgam uzņēmējam 
Atjaunots 2024. gada 8. janvārī
Publicēts 2022. gada 30.martā