Lai strādātu par iestādes/uzņēmuma vadītāju, ir jāiegūst augstākā izglītība. Bieži par iestādes/uzņēmuma vadītājiem strādā cilvēki ar izglītību tajā nozarē, kurā iestāde/uzņēmums darbojas, piemēram, celtniecības uzņēmuma vadītājam ir augstākā izglītība būvniecības sfērā. Šajā gadījumā papildus vēlama arī augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā vai ekonomikā, un bieži tā ir šīs profesijas pārstāvju otra augstākā izglītība.

Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības

Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības, studiju ilgums 4 - 4,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4 - 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, studiju ilgums 1,1 - 2,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par organizācijas (iestādes/uzņēmuma) vadītāju, tad skolā īpašu uzmanību pievērs ekonomikai, svešvalodu apguvei, psiholoģijai, datorzinībām, attīsti prezentācijas un līderības prasmes.

Publicēts 2020.gada 20.februārī