Uzņēmējdarbības atbalsts

Lai veicinātu jaunu uzņēmumu rašanos un attīstītu esošus uzņēmumus, Latvijā ir dažādas biznesa iesācēju atbalsta programmas, tāpat notiek konkursi, informatīvi un pieredzes apmaiņas pasākumi uzņēmējdarbības jomā. Uzsākot savu biznesu, būtisks ir ne tikai finansiālais, bet arī informatīvais atbalsts.

Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori

Pirmsinkubācijas (PINK) programma

LIAA biznesa inkubatoru PINK sešu mēnešu programma ir paredzēta biznesa ideju autoriem un jauniem uzņēmumiem. Dalība šajā programmā ir bez maksas. Programmas ietvaros ir iespēja mācīties par tirgus izpēti, finansēm u.c. biznesa ikdienā svarīgiem procesiem, izmantot inkubatora telpas un aprīkojumu, saņemt individuālas konsultācijas no inkubatora darbiniekiem un biznesa konsultantiem, tostarp par prototipa izveidi, piedalīties inkubatora pasākumos.

  • Informāciju par PINK programmu un prasības pretendentiem, lai tiktu uzņemti PINK programmā .
Inkubācijas (INK) programma

Uzņēmums, kas ir izgājis pirmsinkubācijas posmu, vai jau pirms tam dibināts uzņēmums (ja nav vecāks par trīs gadiem) var iestāties kādā no LIAA biznesa inkubatoriemINK programmā uzņēmumiem pieejams līdzfinansējums 50 % apmērā pakalpojumu iekārtu un aprīkojuma (telpu noma, grāmatvedība, mārketings, IT pakalpojumi u.c), iegādei un 30 % apmērā izejmateriālu iegādei. Visos LIAA biznesa inkubatoros pieejama koprades telpa jeb open office, kur biznesa inkubatora dalībnieki var strādāt, tikties ar klientiem un sadarbības partneriem, un izmantot biroja aprīkojumu. Tāpat dalībnieki var apmeklēt seminārus un pasākumus biznesa inkubatora klientiem un saņemt stratēģiskās konsultācijas no nozares ekspertiem.

  • Informācija par INK programmu un prasības pretendentiem, lai tiktu uzņemti INK programmā .

------------------------------------------------------------------------------

ALTUM

ALTUM ir valsts attīstības finanšu institūcija, kas ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem u.c. nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas. Programmu īstenošanai tiek izmantots Latvijas un Eiropas Savienības fondu finansējums. Institūcija sniedz finansiālu atbalstu biznesa uzsācējiem. Atbalsts pieejams arī tad, ja esi bez iepriekšējas biznesa pieredzes, bet ar plānu, ko un kā vēlies radīt. Atbalstam var pieteikties arī pašnodarbināta persona, tāpat ALTUM piedāvā atbalstu arī sociālajai uzņēmējdarbībai.

------------------------------------------------------------------------------

Valsts platformas biznesa attīstībai un atbalstam

Valsts atbalsta platformā business.gov.lv iekļauta informācija par valsts atbalsta iespējām biznesa idejai un inovatīvu produktu vai tehnoloģiju attīstīšanai, kā arī cita būtiska informācija īpaši uzņēmējdarbības sākumā. 
Labsoflatvia.com tiek apkopota informācija par aktualitātēm inovācijās, tehnoloģijās, zinātnē, pētniecībā un uzņēmējdarbībā. Pieredzes stāsti iedvesmai, atbalsta instrumenti biznesa attīstībai, pasākumu kalendārs. Noderīgi materiāli, kas palīdzēs iegūt plašu skatījumu uz inovāciju un tehnoloģiju vidi Latvijā, tai skaitā uzņēmēju sadarbības iespējām.

------------------------------------------------------------------------------

Atbalsts jaunuzņēmumiem (Start-Up)

Jaunuzņēmuma būtiskākā pazīme -  tas izstrādā inovatīvu produktu un ar salīdzinoši nelielu izmaksu pieaugumu būtiski veicina uzņēmuma apgrozījumu un peļņu (mērogojams biznesa modelis). Tas nozīmē, ka ne katrai ieņēmumu vienībai pretī ir izdevumi. Visvairāk jaunuzņēmumu ir tehnoloģiju nozarē. Jaunuzņēmumiem atbalstu sniedz, piemēram, LIAA  un dažādi akseleratoru fondi (Buildit, Commercialization Reactor, Overkill Ventures, Future Hub, Startup Wise Guys u.c.). Akseleratori ir iespēja īsā laikā iegūt zināšanas no vadošajiem nozares uzņēmumiem, iegūt mentorus un pārbaudīt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Akseleratori atbalsta agrīnā stadijā esošus uz izaugsmi vērstus uzņēmumus, apmācot, izmantojot mentoringu un finansējot.

------------------------------------------------------------------------------

Mentorings un pieredzes apmaiņa

Uzsākot biznesu, vērtīgs atbalsts tev var būt pieredzējušu uzņēmēju padomi un praktiskas konsultācijas. Mentors ir uzņēmējs, kuram ir vairāku gadu sekmīga biznesa pieredze un kurš ir gatavs dalīties ar savām zināšanām un noderīgiem kontaktiem. Mentoru programmas piedāvā, piemēram, Biedrība Līdere, Biznesa augstskolas Turība biznesa inkubatora Mentoru asociācija. Latvijā par tradīciju kļuvušas Uzņēmēju pieredzes dienas, kuras rīko Swedbank.

------------------------------------------------------------------------------

Kredīts bankā

Kredīts ir naudas summa, ko biznesa attīstībai aizdod banka. Ņemot kredītu, tu uzreiz iegūsti vajadzīgās finanses, taču šī summa pakāpeniski vairāku gadu garumā bankai ir jāatmaksā. Par aizdevuma piešķiršanu banka aprēķina arī gada maksu jeb kredīta procentu likmi. Bankas izvirza nosacījumus uzņēmējdarbībai paredzētu kredītu izsniegšanai. Piemēram, banka vērtēs tava uzņēmuma spēju gūt peļņu, tāpat būtisks rādītājs ir apgrozījums un spēja prezentēt, ka apgrozījums nākotnē pieaugs. Bankās vienmēr ir iespējams konsultēties sīkāk par iespējamo finansējuma piešķiršanu biznesa sākšanai. Ir vērts uzdrīkstēties un aprunāties! Iespējams, tev dos vērtīgu padomu par citiem finanšu līdzekļu ieguves veidiem.

Arī pašvaldības mēdz sniegt dažāda veida atbalstu, lai veicinātu uzņēmjdarbību savā teritorijā. Tāpēc, meklējot atbalstu savas biznesa idejas realizācijai, vajadzētu vērsties arī savā pašvaldībā un interesēties par konkursiem, grantu programmām uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Atjaunots 2024. gada 8. janvārī
Publicēts 2022. gada 30.martā