Biznesa plāns un biznesa modelēšana

Biznesa plāns

Biznesa plāns nepieciešams gan lielam, gan mazam biznesam. Biznesa plāns ir apraksts konkrētām darbībām, ko uzņēmējs iecerējis veikt, lai savu biznesa ideju īstenotu un ar to gūtu peļņu. Tas ļauj saprast, vai iecere tiešām būs spējīga pelnīt, ar kādām problēmām varētu nākties sastapties un kādi varētu būt to risinājumi.

Biznesa plānam nav viena noteikta garuma un struktūras. Internetā ir pieejami dažādi rīki un jau sagatavotas formas biznesa plānu izveidei. Arī uzņēmēju atbalsta programmas mēdz piedāvāt savas veidlapas biznesa plāna sagatavošanai un iesniegšanai. Taču ir sadaļas, kas pamatā tiek iekļautas katrā biznesa plānā.

Kāpēc biznesa plāns ir svarīgs?

 • STRUKTURĒTA DARBĪBU SECĪBA 
 • APZINĀTI ESOŠIE UN NEPIECIEŠAMIE RESURSI
 • FORMULĒTS KO UN KĀ UZŅĒMUMS DARĪS
 • APZINĀTI UZŅĒMUMA RISKI, VĀJĀS PUSES UN RASTI RISINĀJUMI
 • SAGATAVOTA INFORMĀCIJA BIZNESA FINANSĒTĀJIEM, PIEGĀDĀTĀJIEM UN KLIENTIEM

Biznesa plāna būtiskākās sadaļas un to saturs

 

 • Uzņēmuma apraksts un mērķi: uzņēmuma nosaukums, atrašanās vieta, struktūra, līdzšinējā darbība vai jauna uzņēmuma rašanās ideja; uzņēmuma īpašnieki un īpašnieku pieredze; uzņēmuma finanšu avoti; uzņēmuma vadība.

 • Produkta (preces vai pakalpojuma) apraksts: produkts un tā īpašības (izskats, iepakojums, prečzīmes, patenti, standarti, “dzīvotspēja”, realizācijas apjoms un to ietekmējošie faktori); īss tehnoloģiskā procesa apraksts (izejvielas, piegādātāji, darbaspēks, pirktas / nomātas iekārtas).
 • Tirgus, potenciālo pircēju un konkurentu apraksts: produkta mērķauditorija un tās raksturojums, aptaujas un citi statistiskie pētījumi; produkta / pakalpojuma atšķirība no konkurentu piedāvājuma (kvalitāte, apkalpošanas serviss, cena u.c.).
 • Personāls: nepieciešamo darbinieku skaita pamatojums; plānotā darba samaksas sistēma; personāla izmaksas (darba alga, nodokļi). 

 • Produkta mārketinga stratēģija – balstās uz tirgus izpēti; produkta cena un tās pamatojums; reklāmas pasākumu apraksts,  izmaksas un sagaidāmais rezultāts; sadarbības un realizācijas partneri.
 • Finanšu plāns iekļauj ar finansēm saistītos elementus uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai. Piemēram, telpu noma, komunālie maksājumi, aprīkojuma iegādes / nomas / apkalpošanas izmaksas, nodokļi, aizdevumu atmaksa, izejvielu iepirkšana, transporta izmaksas u.c. Jo kvalitatīvāk būs izstrādāts finanšu plāns, jo lielāka iespēja izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem.
  Finanšu plānu var veidot: pārdošanas apjomu aprēķins pa mēnešiem; finansējuma aprēķini (cik ir līdzekļu pašam, cik liels kapitāls nepieciešams un kā tas tiks iegūts); peļņas un zaudējumu apraksts (prognoze izmaksām un ieņēmumiem vienam - diviem gadiem); ienākošās un izejošās naudas plūsmas aprēķins pa mēnešiem  - tas ir īpaši būtisks uzņēmuma darbības pirmajā gadā.
 • Riski un problēmas: galvenie riska faktori, kas ietekmē uzņēmējdarbību; plānotie pasākumi risku un problēmu mazināšanai.
 • Cita būtiska informācija – šajā sadaļā var iekļaut informāciju, kas būtiska, lai uzsāktu uzņēmējdarbību - nepieciešamās atļaujas, pētījumi, atzinumi, līgumi, novērtējumi, piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums.

Uzsākot uzņēmējdarbību, tev var nākties saskarties ar apstākļiem, kas ietekmēs tava uzņēmuma darbību. Tādā situācijā ir labi būt elastīgam, redzēt risinājumus un iespējas, kā arī pielāgot savu biznesa plānu esošajai situācijai.

Biznesa modelēšana

Biznesa plānošanai var būt dažādas pieejas. Aizvien biežāk tiek izmantota biznesa modelēšana, kas nav detalizēti izstrādāts plāns uz ļoti daudz lapām, tas var būt pat dokuments uz vienas lapas, bet tas palīdz saprast gan produktu, gan biznesa nišu. Biznesa modelēšanai ir pieejami arī daudz un dažādi rīki internetā, piemēram, Businesss Model Canva vai tehnoloģiju produktiem piemērotais Lean Canva. Vissvarīgākie jautājumi uz kuriem ir jāatbild, modelējot biznesu, – kas ir produkta klients, ko klients vēlas, kāpēc klients pirks tieši manu produktu. Biznesa modelēšanu bieži izmanto jauni uzņēmumi.

 

 • Sociālā uzņēmuma biznesa modelis, kas ir kanva un kā tā palīdz? 
Atjaunots 2023. gada 15. jūnijā
Publicēts 2022. gada 30.martā