Balansa dēlis, koka izstrādājumi

SIA Balansa dēlis ir Aijas un Kaspara ģimenes uzņēmums, kas dibināts 2019. gada pavasarī. Šobrīd uzņēmumā top gan dažāda dizaina balansa dēļi un līdzsvara platformas, gan līdzsvara takas mazākiem bērniem. Uzņēmumam ir pašam sava ražotne, daļa no ražošanas procesa ir arī ārpakalpojums.

JAUNĀ UZŅĒMĒJA PIEREDZE - AIJAS STĀSTS

LIELĀKAIS PRIEKS, VADOT SAVU BIZNESU

Lielāko prieku noteikti rada tas, ka uzreiz redzi sava darba augļus. Kā arī tiešā komunikācija ar klientu - gan atsauksmes par produktu, gan ierosinājumi kādiem uzlabojumiem. Pozitīvi ir arī tas, ka pats vari plānot savu darba laiku un, piemēram, paņemt brīvdienu nedēļas vidū.

BIZNESA IDEJA

Ideja par balansa dēļu ražošanu radās Kasparam, kurš ir aktīvs hokeja spēlētājs un šādu dēli izgatavoja sev, lai trenētos arī mājās ne tikai ledus hallē. Tā kā par balansa dēli radās interese arī Kaspara komandas biedriem, tad sākām apsvērt iespēju, ka šādus dēļus varētu ražot un tirgot. Tālāk jau bija dažādas sarunas par finansējuma piesaisti un dalība projektos.

INFORMATĪVS ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI

Kad ideja par savu uzņēmumu vēl bija pašos pirmsākumos, piedalījāmies Vidzemes inovāciju nedēļas konferencē un intensīvajās biznesa sarunās. Tieši šo sarunu laikā guvām gan iedrošinājumu, gan praktiskus padomus uzņēmējdarbības uzsākšanai. Galvenais jautājums protams bija par finansējuma piesaisti, lai savu ideju varētu attīstīt. Vairākkārt startējām arī LIAA biznesa inkubatorā un ar trešo piegājienu izdevās kļūt par tā biedriem.

GRŪTĀKAIS UN SALĪDZINOŠI VIEGLĀKAIS BIZNESA UZSĀKŠANĀ

Grūtākais noteikti bija meklēt sadarbības partnerus. Mazam uzņēmumam nav viegli pārliecināt lielu veikala tīklu par to, ka viņiem ir nepieciešams šis produkts. Sākumā noteikti sarežģīta ir finanšu plānošana, jo ir jāiegulda savi līdzekļi. Viegli sākumā nebija nekas, bet bija azarts attīstīt un īstenot savu ideju.

FINANSIĀLS ATBALSTS BIZNESA UZSĀKŠANAI

Finansējumu piesaistījām, rakstot dažādus projektus. Guvām atbalstu gan Pārgaujas novada rīkotajos Grantu konkursos, gan arī, rakstot LEADER projektu. Šobrīd finansiāls atbalsts ir arī no dalības LIAA biznesa inkubatorā. Tomēr jārēķinās, ka sākotnēji ir jāiegulda arī savi privātie līdzekļi.

MĀRKETINGA STRATĒĢIJA UN REKLĀMA

Tie bija daudzi, daudzi e-pasti dienā! Ja kaut uz vienu saņēmām atbildi, tad jau bijām priecīgi. Piedalījāmies un arī aizvien piedalāmies dažādos sporta pasākumos ar izbraukuma tirdzniecību, dodam savus balansa dēļus balvās. Cik spējams, tik cenšamies izmantot sociālo tīklu piedāvātās iespējas.

UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBA UN NĀKOTNES IECERES

Šobrīd aktuālākais jautājums mums ir eksports. Latvijas tirgus jau daļēji ir apgūts, tādēļ uzrunājam sporta preču veikalus Eiropā un Skandināvijā, lai izveidotu veiksmīgu sadarbību. Tāpat arī ieviešam jaunus produktus līdzsvara un stājas attīstībai dažādiem vecumposmiem. Nepārtraukti ir jārada jaunas idejas, lai neizkristu no aprites.

VAI BIZNESS ŠOBRĪD SNIEDZ PIETIEKAMUS IENĀKUMUS, LAI BŪTU VIENĪGAIS DARBS?

100% nē, turklāt jāņem vērā šī brīža svārstīgā situācija ar dažādiem tirgošanās un sporta pasākumu ierobežojumiem, tādēļ ir jābūt nelielam “rezerves spilvenam”.

UZŅĒMĒJAM BŪTISKĀKĀS UN NODERĪGĀKĀS RAKSTURA ĪPAŠĪBAS

Tā noteikti ir neatlaidība, pārliecība par sevi, bet tai pat laikā spēja konstruktīvi izvērtēt savas iespējas. Jābūt arī labām komunikācijas prasmēm.

Ir jābūt entuziastam par savu radīto produktu vai pakalpojumu. Pašam “jādeg” par šo lietu, lai pārliecinātu potenciālo pircēju, ka tas ir tieši tas, kas viņam nepieciešams.

KAM PIEVĒRST UZMANĪBU SKOLAS UN STUDIJU LAIKĀ, JA PLĀNO VEIDOT SAVU UZŅĒMUMU?

Noteikti izmantot iespējas, ko sniedz mācību uzņēmumu veidošana, dalība dažādos projektos, lai paplašinātu gan savu redzesloku, gan kontaktus, kas vēlāk var ļoti noderēt.

IETEIKUMI TOPOŠAJIEM JAUNAJIEM UZŅĒMĒJIEM
  • Nebaidieties riskēt un stāstiet savu ideju skaļi!
  • Ir ļoti daudz dažādu projektu, lai piesaistītu finansējumu, tikai ir jāuzdrošinās tajos startēt.
Publicēts 2022. gada 12. aprīlī
Fotomateriāli no SIA Balansa dēlis arhīva.