Meklēšanas rezultāti

Elektronikas montētājs ir elektronikas nozares darbinieks, kurš dažāda līmeņa nozares speciālistu vadībā izgatavo un montē elektronikas produktus (korekti saliek komponentes, saskrūvēt, sasprauž vadus, lodē, u.c).
Hide enterprise
Hide profession
Elektronikas regulētājs regulē un pārbauda elektronisko aparatūru, kā arī analizē pārbaudes rezultātus.
Hide enterprise
Hide profession
Elektronikas tehniķis izgatavo, montē, regulē, remontē, uzstāda, testē un apkalpo elektroniskās iekārtas, kā arī programmē un apkalpo elektroniskās sistēmas.
Hide enterprise
Hide profession
Elektronikas uzņēmumi izstrādā un ražo elektroniskās sistēmas (iekārtas, ierīces, aparatūru), kas darbojas uz kontrolētas elektronu (vai citu lādētu daļiņu) plūsmas pamata, to mijiedarbību ar elektromagnētisko lauku. Elektronikas uzņēmumu ražotās elektroniskās sistēmas, aparātus un iekārtas pielieto visās rūpniecības nozarēs.
Elektrotīklu dispečers uzrauga elektrotīklu darbību, vada bojājumu elektrotīklos lokalizāciju un novēršanu.
Hide enterprise
Hide profession
Elektrotīklu meistars vada elektrotīklu darbu, tostarp organizē apkopes un remonta darbus.
Hide enterprise
Hide profession
Elektrotīklu uzturēšanas uzņēmums nodrošina elektroenerģijas sadales pakalpojumus, rūpējas par elektrotīkla uzturēšanu un attīstību, nodrošina elektrības pieslēgumus, elektroenerģijas patēriņa datu uzskaiti un ar to saistītos pakalpojumus.
Enerģētika - Nozare
Enerģētika ir nozīmīga tautsaimniecības nozare, kas aptver dažādu veidu enerģijas ieguvi, pārdali, pārveidi un izmantošanu. Enerģijas patērētājs lieto trīs veidu enerģiju  - energoresursus, siltumenerģiju, elektroenerģiju. Bez enerģētikas nozares nav iespējama citu tautsaimniecības jomu darbība un attīstība. Enerģijas patērētāji ir transporta nozare, mājsaimniecības, rūpniecība un būvniecība, lauksaimniecība un mežsaimniecība, kā arī pakalpojumu sniegšanas joma.
Ergoterapeits - Profesija
Ergoterapeits ir veselības aprūpes speciālists, kura galvenais uzdevums ir palīdzēt personai apgūt vai atgūt prasmes, kas ļauj būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs – pašaprūpē, produktivitātē un brīvā laika aktivitātēs.
Hide enterprise
Hide profession
Farmaceita asistents - Profesija
Farmaceita asistents ir veselības aprūpes speciālists, kurš strādā farmaceita uzraudzībā, veic zāļu, veselības aprūpei un ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu, gatavo zāles.
Hide enterprise
Hide profession
Farmaceits - Profesija
Farmaceits veic farmaceitisko aprūpi – konsultē aptieku apmeklētājus, izsniedz medikamentus pēc ārsta receptēm, uz vietas gatavo zāles. Farmaceiti strādā arī zāļu lieltirgotavās un ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs.
Hide enterprise
Hide profession
Farmācijas uzņēmums - Darbavieta
Farmācijas uzņēmums ražo farmaceitiskās pamatvielas, farmaceitiskos preparātus un uztura bagātinātājus,  reģistrē jaunas zāles, veic pētniecisko darbu farmācijas jomā, kā arī iegulda līdzekļus jaunu farmaceitisko produktu izstrādē.
Filozofs - Profesija
Hide enterprise
Hide profession
Fitnesa treneris - Profesija
Fitnesa treneris profesionāli darbojas sporta jomā, nodrošina sporta treniņu procesu atbilstoši sporta treniņu mērķiem.
Hide enterprise
Hide profession
Fizika pēta, kā savstarpēji mijiedarbojas ķermeņi, vielas un enerģija. Materiālzinātne pēta materiālu struktūru un tās sakaru ar materiālu īpašībām. Matemātika ir zinātne par precīzi definētiem objektiem un jēdzieniem, kurus var analizēt un dažādi pārveidot. Statistika pēta datu savākšanas, sistematizēšanas, apstrādes, izmantošanas un interpretācijas metodes.
Fiziķis - Profesija
Fiziķis eksperimentāli pēta, skaidro un apraksta tehnoloģiskos procesus un dabas parādības, lai veidotu jaunas vai uzlabotu esošās tehnoloģijas sabiedrības labklājībai un ekonomiskajai izaugsmei.
Hide enterprise
Hide profession
Fizioterapeits - Profesija
Fizioterapeits veic pacientu (klientu) fizioterapeitisko izmeklēšanu, novērtēšanu, ārstēšanu, konsultēšanu un profilakses darbu savas kompetences ietvaros.
Hide enterprise
Hide profession
Fleksoiespiedējs - Profesija
Fleksoiespiedējs izgatavo daudzveidīgus dažādas sarežģītības pakāpes iespieddarbus (tapetes, dāvanu papīru, etiķetes, uzlīmes u.c.), organizē un nodrošina iespiešanas procesu un pārbauda iespieddarbu kvalitāti ražošanas procesa gaitā.
Hide enterprise
Hide profession
Florists - Profesija
Florists izgatavo iztrādājumus no florālā materiāla, pielietojot floristikas pamattehnoloģijas, nodrošina augu, ziedu un floristikas izstrādājumu kvalitāti darba/tirdzniecības telpās, apkalpo klientus un piedalās telpu noformēšanā.
Hide enterprise
Hide profession

Pages