Intervija ar Oksanu Gehtmani,

aptiekas “Benu”, t/c “Olimpija” farmaceiti

Kā var nokļūt darbā aptiekā?

Aptiekās strādā gan farmaceiti, gan farmaceitu asistenti. Mūsu “Benu” aptieku tīklā viņu ir aptuveni 300. Farmaceits ir speciālists, kurš ieguvis augstāko medicīnisko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē vai Latvijas Universitātē. Mācības notiek  piecus gadus, un, iegūstot farmaceita diplomu, var sākt strādāt par farmaceitu aptiekā, zāļu izgatavošanas uzņēmumos vai kādā zāļu lieltirgotavā, kas pārdod medicīniskos preparātus. Jāpiebilst gan, ja pēc vidusskolas universitātē mācies trīs gadus un iegūsti bakalaura grādu, ar to pie darba aptiekā vēl nevar tikt. Noteikti nepieciešams maģistra grāds farmācijā, kas kopā ar bakalaura grādu farmācijā iegūstams piecu gadu studijās.

Rīgas 1. medicīnas koledžā, nomācoties 2,5 gadus, var iegūt vidējo speciālo izglītību un farmaceita asistenta diplomu – arī ar to var strādāt aptiekā. Savukārt, lai aptieku vadītu, bez farmaceita izglītības nepieciešams vēl arī īpašs sertifikāts. To var iegūt, noliekot speciālu eksāmenu, taču to drīkst kārtot tikai tad, ja pēc piecu gadu studijām esi saņēmis farmaceita diplomu un tavs darba stāžs ir ne mazāks kā trīs gadi.

Un kur mācījies Tu pati?

Es vispirms pabeidzu Rīgas 1. medicīnas koledžu kā farmaceita asistents, pēc tam Latvijas Universitātē studēju vēl piecus gadus un visbeidzot ieguvu arī sertifikātu aptiekas vadīšanai.

Nebija viegli, jo mācoties nācās apmeklēt 5–7 ķīmijas stundas nedēļā.

Ko īsti dara farmaceita asistents? Ar ko viņa pienākumi atšķiras no farmaceita pienākumiem?

Ja viņš strādā aptiekā, kurā zāles gatavo uz vietas, tad viņa uzdevums ir dažādu zāļu, tinktūru un smēru izgatavošana . Diemžēl šādu aptieku Rīgā ir palicis ļoti maz, tāpēc tagad pārsvarā ir tā, ka farmaceita asistents strādā aiz letes un apkalpo klientus. Arī manā aptiekā strādā meitenes gan ar  koledžas, gan ar augstāko izglītību, un viņas visas dara vienu darbu. Atšķirība ir atalgojumā. Farmaceitam ar augstāko izglītību atalgojums ir augstāks, bet darba pienākumi patlaban ir tādi paši kā farmaceita asistentam. Arī asistents ir speciālists, vienīgi, ja viņš nemācās tālāk, viņš nevar kļūt par aptiekas vadītāju.

Kā Tu izvēlējies farmaceita profesiju?

Ideja radās spontāni. Tajā brīdī, kad vajadzēja izdarīt izvēli, kur mācīties, materiāli palīdzēt ar mācību maksu man neviens toreiz nevarēja. Uzzināju, ka farmaceita asistenta izglītība koledžā ir bezmaksas, skolai ir arī kopmītnes. Iesaku apsvērt šādu variantu, sevišķi tiem, kuri nāk no ne tik pārticīgām ģimenēm. Kad biju pabeigusi koledžu, sapratu, ka šis arods man patīk un gribu turpināt mācīties tālāk. Negribēju visu mūžu pavadīt tikai aiz letes.

Vai farmaceitam ir viegli atrast darbu? 

Domāju, ka atrast darbu aptiekā mūsdienās tā nav problēma. Vismaz man nav pazīstamu farmaceitu, kas patlaban būtu bez darba.

Kādam jābūt labam farmaceitam?

Uz aptieku strādāt jāiet cilvēkiem, kuriem patīk kārtība un kuri mīl citus cilvēkus. Farmaceitam jābūt sirsnīgam, izpalīdzīgam, iejūtīgam, kārtīgam un zinošam dažādos jautājumos, arī psiholoģiski stabilam. Uz aptieku nāk dažādi klienti, gan veseli, gan slimi, un visi vēlas, lai viņiem palīdz.

Būtībā farmaceitam jāpārzina visu medikamentu ietekme uz cilvēka organismu un to mijiedarbība.

Bieži vien saslimušie pēc pirmās palīdzības nāk tieši pie farmaceitiem. Nākas konsultēt arī klientus, kuru mājinieki nonākuši nelaimē un ir kopjami mājās.

Vai Tev darbā ir gadījušās arī kādas kritiskas situācijas ar klientiem?

Tādas gadās diezgan bieži. Farmaceitam jābūt kā spilvenam, viņam jāamortizē šādas situācijas. Jāmāk rast kompromisu, risināt konfliktu situācijas, tās pat nemaz nedrīkst pieļaut. Darba devējs mūs īpaši apmāca, kā izvairīties no konfliktiem. Piemēram, ja redzi, ka klients jau pa aptiekas durvīm ir ienācis emocionāli uzvilkts, viņš ir jānomierina. Bet jauki ir tad, kad saņemam pateicību par savu darbu - šokolādi vai ziedu par to, ka esam cilvēkam palīdzējuši sāpēs.

Kādi ir Tavi ikdienas pienākumi?

Farmaceitiem ir maiņu darbs. Aptiekā mēs esam pavisam septiņi darbinieki, un katrā maiņā strādā 3–4 cilvēki, jo aptiekā ir trīs kases. Man kā aptiekas vadītājai darba laiks gan ir fiksēts – no 9.00 līdz 17.00.

Rīts sākas ar to, ka notiek preču pieņemšana, to cenošana un novietošana aptiekas plauktos un noliktavā. Pēcpusdienās es veicu preču pasūtīšanu no zāļu lieltirgotavas. Ja attiecīgā medikamenta tajā nav, jāmeklē citi varianti. Katru dienu pārbaudu un skaitu skaidro naudu, kā arī veicu finansista un grāmatveža darbus. Manā padotībā esošās farmaceites savukārt savāc klientu atnestās receptes, reģistrē tās, uztur defektūru – tas ir reģistrs, kurā tiek pierakstīti iztrūkstošie un nepieciešamie medikamenti.

Ir arī rutīnas darbi, piemēram, preču saņemšana, dekādes atskaišu rakstīšana, darbinieku darba un mācību semināru grafika sastādīšana.

Vai apmācības farmaceitiem notiek regulāri?

Mācības notiek gandrīz nepārtraukti.

Katru trešo gadu aptiekas vadītājam ir jāatjauno sertifikāts.

Tas nozīmē, ka var apmeklēt seminārus un krāt kredītpunktus vai arī atkārtoti kārtot aptiekas vadītāja eksāmenu. Farmaceitam jāpārzina un jāseko līdzi visiem zāļu jaunumiem – kādi jauni medikamenti ieviesti, vai kādām zālēm notikusi atsaukšana.  Aptiekas darbiniekiem ir  iespēja katru mēnesi  apmeklēt  3 – 4 mācību seminārus, tos organizē darba devējs.

Kādas farmaceita darbā ir karjeras iespējas?

Tās atkarīgas no katra paša vēlmēm, bet principā par farmaceitu var strādāt visu mūžu. Man universitātē bija pasniedzēja, kura visu dzīvi bija nostrādājusi par farmaceitu. Domāju, būtu tikai pareizi, ja katram cilvēkam būtu savs farmaceits – tāpat kā savs frizieris un stomatologs.

Farmaceitam ir iespēja strādāt zāļu lieltirgotavās vai pie ražotājiem – uzņēmumos “Olainfarm” un “Grindex”. Var strādāt valsts iestādēs, pārraudzības inspekcijās, arī par konkrētas medicīnas firmas, kas ražo medikamentus un tos pārdod, pārstāvi un informēt ārstus, aptiekas. Vairums farmaceitu laikam tomēr izvēlas strādāt aptiekās, citi – Valsts zāļu aģentūrā, kurā veic uzraudzības pienākumus. Man pašai patīk aptiekā, jo tajā strādāju jau kopš 18 gadiem.

Kas Tev šajā darbā sagādā prieku un gandarījumu?

Esmu laimīgs cilvēks, man patīk viss, ko es daru. Man patīk manas aptiekas draudzīgais kolektīvs. Patīk arī organizatoriskie un izglītojošie pasākumi. Ja tu ap sevi radi patīkamu vidi un uz darbu nav jāiet kā uz karu, tad viss notiek!

Atjaunots 2017. gada 17. februārī
Publicēts 2013. gada 27. februārī