Meklēšanas rezultāti

Barista - Profesija
Barista ir bārmenis, kurš specializējies kafijas dzērienu pagatavošanā. Barista pārzina kafijas ieguvi un grauzdēšanas procesu, prot pagatavot un pasniegt dažādus kafijas dzērienus.
Hide enterprise
Hide profession
Bārmenis - Profesija
Bārmenis organizē bāra darbu ikdienā un banketos, apkalpo apmeklētājus - pagatavo, ielej, noformē/dekorē un pasniedz aukstos, karstos dzērienus, kokteiļus un uzkodas.
Hide enterprise
Hide profession
Bibliogrāfs - Profesija
Bibliogrāfs sniedz bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas, sastāda bibliogrāfiskos sarakstus un rādītājus, izmanto elektroniskos un drukātos materiālus, datu bāzes un katalogus, veido publikāciju datubāzes, pārbauda un papildina datubāzēs ievadītos datus.
Hide enterprise
Hide profession
Bibliotēka - Darbavieta
Bibliotēka sniedz informatīvos pakalpojumus. Tajā ir pieejams grāmatu, dokumentu, laikrakstu, audiovizuālo un elektronisko materiālu krājums, kas tiek apkopots, sistematizēts un uzturēts.
Bibliotekārs - Profesija
Bibliotekārs sniedz bibliotēkas un informācijas pakalpojumus uz vietas, tiešsaistē un attālināti, popularizē bibliotēku un tās piedāvājumus, komplektē un kataloģizē iespiestos un elektroniskos dokumentus, pārzina bibliotēku informācijas sistēmas un resursus.
Hide enterprise
Hide profession
Biologs - Profesija
Biologs pēta visas dzīvības formas - cilvēku, dzīvniekus un augus, to izcelsmi, attīstību, ķīmisko un fizikālo formu, struktūru, sastāvu, dzīvības un reproduktīvos (vairošanās) procesus.
Hide enterprise
Hide profession
Biomedicīnas laborants ir ārstniecības persona, kura piedalās izmeklējumu pirmsanalītiskajā, analītiskajā un pēcanalītiskajā procesā ārstniecības, veterinārmedicīnas, vides un bioloģisko zinātņu diagnostikas un pētniecības laboratorijās.
Hide enterprise
Hide profession
Biotehnoloģijas speciālists veic biotehnoloģiskos procesus vai to daļu (rūgšanas procesus, fermentācijas procesus, biooksidēšanas u.c.) atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai. Piedalās biotehnoloģisko ražošanas procesu pētījumos un apkopo to rezultātus.
Hide enterprise
Hide profession
Biroja administrators - Profesija
Biroja administrators koordinē un vada organizācijas biroja darbu - organizē informācijas apriti, nodrošina informācijas sagatavošanu, pārzina uzņēmuma dokumentāciju, piedalās projektu izstrādāšanā un koordinēšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Biškopis - Profesija
Biškopis veic pilna tehnoloģiskā cikla darbus bišu dravā, organizē primāro ražošanu, iegūst biškopības produkciju un veic tās pārstrādi un realizāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Bīstamo kravu apmācības instruktors (gaisa transportā) ir speciālists, kurš apmāca transporta un loģistikas kompāniju personālu drošai bīstamo kravu pārvadāšanai ar gaisa kuģu palīdzību.
Hide enterprise
Hide profession
Biznesa klientu apkalpošanas menedžeris apkalpo juridiskos klientus jeb uzņēmumus, nodrošina uzņēmumus ar tiem nepieciešamajiem ikdienas produktiem un pakalpojumiem.
Hide enterprise
Hide profession
Brīvprātīgais izlīguma starpnieks organizē un vada izlīguma procesu - dialogu starp cietušo un likumpārkāpēju, lai runātu par notikušo, tā sekām un kopīgi meklētu pieņemamu un savstarpēji taisnīgu risinājumu.
Hide enterprise
Hide profession
Būvdarbu vadītājs - Profesija
Būvdarbu vadītājs plāno, organizē un vada būvdarbus, pamatojoties uz būvprojektu un līguma nosacījumiem, kā arī sagatavo būvdarbu izpilddokumentāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Būvniecības un arhitektūras nozarē ietilpst ēku un citu būvju projektēšana un būvniecība, būvju remonts, pārbūve un renovācija, kā arī būvju nojaukšana un konservācija. Šajā nozarē iekļauts arī ar nekustamo īpašumu saistīto pakalpojumu sektors -  nekustamā īpašuma pārdošana, pirkšana, iznomāšana, novērtēšana, apsaimniekošana un pārvaldība.
Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis organizē būvniecības tehnikas ekspluatācijas un remontdarbus, kā arī veic būvniecības tehnikas apkopi. Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis ir profesijas Transportbūvju būvtehniķis specializācija.
Hide enterprise
Hide profession
Būvniecības un nekustamā īpašuma uzņēmums veic esošu ēku rekonstrukciju un jaunu ēku būvniecību, industriālo ēku būvniecību un inženiertehnisko komunikāciju izbūvi, kā arī var piedāvāt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu.
Ceļojuma konsultants - Profesija
Ceļojumu konsultants veicina tūrisma pakalpojumu pārdošanu un atbild par ceļojuma organizēšanas plānošanu, ievērojot tiesību aktu prasības tūrisma nozarē un dokumentu noformēšanas kārtību.
Hide enterprise
Hide profession
Ceļu būvtehniķis - Profesija
Ceļu būvtehniķis organizē un īsteno ceļu, tiltu un citu transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus. Ceļu būvtehniķim var tikt noteikti konkrēti pienākumi ceļu būves projekta vai ceļu uzturēšanas darbu ietvaros.
Hide enterprise
Hide profession
Ceļu policists regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, nodrošina sabiedrisko kārtību, veic satiksmes un satiksmes līdzekļu uzraudzību.
Hide enterprise
Hide profession

Pages