Ceļu būvtehniķis ir profesijas Transportbūvju būvtehniķis specializācija. Līdz ar to Ceļu būvtehniķim nepieciešamās prasmes var apgut arī Transportbūvju būvtehniķa programmā.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programmas
Maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 5. februārī
Publicēts 2022. gada 28. jūlijā