Ceļojuma konsultanta profesiju var apgūt profesionālās izglītības programmās vai augstākās izglītības programmās. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2021. gada 16. novembrī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī