Meklēšanas rezultāti

Ēku būvtehniķis - Profesija
Ēku būvtehniķis plāno, organizē un uzrauga izpildītāju darbu, kas veic ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju būvniecību, nojaukšanu vai nomaiņu atbilstoši būvprojektam.
Hide enterprise
Hide profession
Elektroinženieris elektrosadales tīklos veic elektroiekārtu projektēšanu, pētniecību, montāžu, ekspluatāciju un remontu.
Hide enterprise
Hide profession
Elektroinženieris termoelektrostacijā organizē iekārtu darbību un remonta darbus, kā arī sagatavo mācību materiālus darbiniekiem un citu ar termoelektrostacijas iekārtu darbību un remontu saistītu dokumentāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Elektromontieris - Profesija
Elektromontieris veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas.
Hide enterprise
Hide profession
Elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozare ir visstraujāk augošā nozare rūpniecības sektorā. Būtiska šīs nozares iezīme ir, ka tajā dominē augsto tehnoloģiju uzņēmumi, kuros mazs darbinieku skaits rada produktus daudzu miljonu eiro vērtībā. Nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstībā sniedz elektronisko un optisko iekārtu ražošana.

Pages