Lai strādātu par sākumskolas skolotāju, iegūtajai izglītībai ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”  norādītajām prasībām.

Profesionālā bakalaura studiju programma
  • Skolotājs (6. LKI, 1. cikls), programma "Sākumizglītības skolotājs"

  • Skolotājs (6. LKI, 1. cikls)

Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām

Maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, kuras īsteno augstākās izglītības iestādes (pēc apguves tiek izsniegts sertifikāts)

Atjaunots 2024. gada 7. februārī
Publicēts 2019. gada 5. martā