Lai varētu strādāt par robotikas inženieri, ir jāiegūst augstākā izglītība robotikā, mehatronikā vai elektronikā. Šobrīd nav iespējams iegūt kvalifikāciju - robotikas inženieris, taču šai profesijai nepieciešamās zināšanas ir ietvertas robotikas, mehatronikas vai elektronikas studiju programmās.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

Profesionālās studiju programmas pēc vidējās izglītības
Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2021. gada 15. novembrī
Publicēts 2020. gada 31. janvārī