Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis darbā:

 • Ievēro labas higiēnas un kvalitātes sistēmas prasības tostarp personiskās, personālhigiēnas un ražošanas higiēnas prasības;
 • īsteno pārtikas produktu izsekojamības prasības;
 • ievēro uzņēmuma paškontroles sistēmas noteiktās prasības;
 • pieņem pārtikas produktu ražošanas izejvielas un materiālus un veic to novietošanu noliktavās;
 • veic piegādāto izejvielu un materiālu pārbaudi atbilstoši pavaddokumentiem;
 • ievēro piegādāto izejvielu un materiālu uzglabāšanas režīmus un prasības uzglabāšanas laikā;
 • sagatavo darbam pirmapstrādes tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumu un izejvielas;
 • piemēro atbilstošus izejvielu pirmapstrādes veidus;
 • veic izejvielu pirmapstrādi un uzrauga to kvalitāti pirmapstrādes procesā;
 • sagatavo tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu ražošanas procesam;
 • veic produktu ražošanu atbilstoši tehnoloģiskajai instrukcijai un uzrauga ražošanas tehnoloģiskos procesus;
 • seko produkta kvalitātes izmaiņām ražošanas procesa laikā;
 • veic nepieciešamās uzskaites ražošanas procesa laikā;
 • novērtē saražoto produktu un veic pierakstus;
 • veic produktu sagatavošanu uzglabāšanai un realizēšanai, tajā skaitā sagatavo produktus, aprīkojumu un materiālus fasēšanai, fasē un iepako tos, pārvieto tos uz noliktavu un uzstāda nepieciešamos uzglabāšanas režīmus;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • strādā kā individuāli tā komandā;
 • ievēro ugunsdrošības noteikumus;
 • ievēro ētikas principus;
 • ievēro un piemēro Latvijas Republikas normatīvo aktu normas pārtikas produktu ražošanā.

Darba aprīkojums:

saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķim jāvalkā speciāls tērps, cepurīte, cimdi un halāts. Atkarībā no pārtikas produktu ražošanas uzņēmuma – darba rīks var būt dators, ar kura palīdzību vadīt iekārtas, vai arī rokas palīginstrumenti, ja uzņēmums ražo produktus kā roku darbu.

Darba apstākļi:

saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķa darbs norit iekštelpās paaugstināta trokšņa, pārtikas produktu putekļu (piem., pūdercukurs, maltu riekstu putekļi), vibrācijas un mitruma apstākļos, kā arī paaugstinātas vai pazeminātas temperatūras apstākļos. Darbs jāveic galvenokārt stāvot kājās. Jāņem vērā, ka darbs saistīts ar dažādu dezinfekcijas līdzekļu, indīgu gāzu, sārmu un skābju izmantošanu. Darba laiks var būt noteikts kā 8 stundu darba laiks – katru darba dienu no 8:00-17:00, vai arī maiņās. Atkarībā no uzņēmuma – iespējams darbs arī brīvdienās, svētku dienās vai ārpus ierastā darba laika.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķim atkarīga no ieņemamā amata, atbildības pakāpes, ražotnes lieluma, kā arī Latvijas reģiona, kurā uzņēmums atrodas.

Darba iespējas:

saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis var strādāt visu veidu pārtikas ražošanas uzņēmumos.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, iejūtībai, jāpārzina pārtikas jomu reglamentējošie noteikumi, jābūt labām komunikācijas prasmēm, jābūt vēlmei sevi nepārtraukti pilnveidot, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jāprot plānot un organizēt savu darbu, jābūt spējai strādāt komandā, kā arī jāspēj vadīt padotos darbiniekus. Jāspēj komunicēt ar partneriem vismaz divās svešvalodās.

Publicēts 2020. gada 27. jūlijā