Kvalitātes kontroles vadītājs organizē un vada kvalitātes kontroles darbu, nodrošina produktu kvalitāti atbilstoši pieņemtajiem standartiem.

Kvalitātes kontroles vadītājs darbā:
 • nodrošina un vada kvalitātes vadības procesus atbilstoši ISO standartiem (Integrētās Kvalitātes Vadības Sistēma);
 • veic un uztur  pārtikas drošības vadības sistēmu uzņēmumā;
 • plāno un veic iekšējos auditus degvielas uzpildes stacijās; 
 • atbalsta un konsultē darbiniekus kvalitātes vadības jautājumos;
 • sagatavo un uztur uzņēmumā kvalitātes ievērošanas kārtības rokasgrāmatu;
 • nodrošina katra veiktā audita atklāto faktu, atzinumu un uzlabojumu iespēju apspriešanu uzņēmuma vadības līmenī,
 • seko iekšējā audita neatbilstību novēršanai, korektīvo un preventīvo pasākumu realizācijas gaitas uzraudzībai;
 • informē jaunos darbiniekus par kvalitātes vadības sistēmu;
 • pieskaņo Statoil noteikumus un darbības principus vietējām likumdošanas prasībām attiecībā uz veselību, drošību un vides aizsardzību;
 • veic darbinieku minimālo higiēnas prasību apmācību; 
 • apseko organizācijas darba vidi un novērtē riskus darba vietās;veic auditu  degvielas uzpildes stacijās ar regularitāti - vismaz vienu reizi gadā katrā degvielas uzpildes stacijā.
Darba aprīkojums:

strādā ar datoru un lieto darbam nepieciešamās datorprogrammas, produktu testēšanai piederošais aprīkojums. 

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena birojā. Audits notiek degvielas uzpildes stacijās un citās uzņēmumam piederošās teritorijās.

Darba iespējas:

var strādāt jebkurā valsts vai privātā uzņēmumā,  strādājot konsultāciju uzņēmumā vai kā pašnodarbinātā persona.