Meklēšanas rezultāti

Grāmatsējējs-mākslinieks ar mākslinieciskiem paņēmieniem izgatavo grāmatu vāku vizuālo noformējumu iesien grāmatas vākos.
Hide enterprise
Hide profession
Grāmatvedis - Profesija
Grāmatvedis veic uzņēmuma, iestādes vai organizācijas finansiālo operāciju pilnu uzskaiti.
Hide enterprise
Hide profession
Grimētājs - Profesija
Grimētājs izstrādā mākslinieciskus, skatuviskus un kino tēlus, grimē seju un ķermeni, veido matu sakārtojumu.
Hide enterprise
Hide profession
Helikoptera pilots - Profesija
Helikoptera pilots veic lidojumus ar gaisa kuģi atbilstoši saņemtajam uzdevumam.
Hide enterprise
Hide profession
Horeogrāfs - Profesija
Horeogrāfs ir dejas mākslas speciālists, kurš izdomā un rada dejas vai uzveduma ideju, piemeklē mūziku vai sacer deju jau zināmam skaņdarbam, izdomā kustības un to secību.
Hide enterprise
Hide profession
Iecirkņa inspektors - Profesija
Iecirkņa inspektors veic pasākumus likumpārkāpumu novēršanā un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā attiecīgajā administratīvajā teritorijā, tostarp izskata fizisku un juridisku personu iesniegumus, kā arī regulāri veic iedzīvotāju pieņemšanu, uzklausot sūdzības.
Hide enterprise
Hide profession
Iespieddarbu sagatavošanas speciālists veic iespieddarbu digitālo noformēšanu, to sagatavošanu iespiešanai un pēcapstrādei.
Hide enterprise
Hide profession
Ilustrators - Profesija
​​​​​​​Ilustrators darbojas dažādās mākslas nozarēs, noformējot un ilustrējot grāmatas, kalendārus, katalogus u.c., kā arī veicot visus ar vizuālo noformējumu saistītus darbus.
Hide enterprise
Hide profession
Imigrācijas kontroles jomas struktūrvienības amatpersona pilda dienesta pienākumus Valsts robežsardzē, veic robežuzraudzību, robežpārbaudes un ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta kontroli.
Hide enterprise
Hide profession
Informācijas drošības vadītājs vada informācijas drošības pārvaldības sistēmas ieviešanu, plānošanu, pilnveidi un uzraudzību. Organizē ar informācijas resursiem saistīto risku un incidentu pārvaldību.
Hide enterprise
Hide profession
Informācijas servisa aģents nodrošina lidostas informācijas biroja klientu apkalpošanu un pakalpojumu pieejamību.
Hide enterprise
Hide profession
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs vada informācijas tehnoloģiju projektu izstrādi un nodrošina to veiksmīgu rezultātu, koordinē projektā iesaistīto cilvēku darbu, analizē klienta vajadzības un saskaņo tās ar projekta izstrādes laika un budžeta iespējām.
Hide enterprise
Hide profession
Inspektors - kinologs - Profesija
Inspektors – kinologs ar dienesta suni veic robežuzraudzības un robežpārbaudes pasākumus.
Hide enterprise
Hide profession
Inspektors lidostas robežkontroles punktā veic robežpārbaudes pasākumus valsts robežu šķērsojošām personām.
Hide enterprise
Hide profession
Instrumentu mūziķis patstāvīgi iestudē un publiski atskaņo dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus, nodrošina augstu atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un sastāda koncertprogrammas.
Hide enterprise
Hide profession
Interešu izglītības skolotājs veic bērnu un jauniešu individuālajām interesēm atbilstošu izglītojošo darbu neformālajā izglītībā.
Hide enterprise
Hide profession
Interjera dizainers - Profesija
Interjera dizainers izstrādā interjera projekta konceptuālo modeli, objekta funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arī veic interjera stila piedāvājuma izstrādi, projekta prezentāciju, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību.
Hide enterprise
Hide profession
Inženieris transportbūvēs plāno, projektē un organizē ceļu, tiltu un citu transportbūvju būvniecību, modernizāciju un uzturēšanu, vada būvprojektus, veic būvniecības un ekspluatācijas procesa plānošanu un uzraudzību.
Hide enterprise
Hide profession
Inženiersistēmu būvtehniķis veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tostarp apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes, kanalizācijas sistēmu un aukstumiekārtu sistēmu izbūvi un remontu.
Hide enterprise
Hide profession
Istabene - Profesija
Istabene tīra un uzkopj viesnīcas numurus atbilstoši viesnīcas standartiem, uztur kārtību numuros un saimnieciskajās telpās.
Hide enterprise
Hide profession

Pages