Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot informācijas tehnoloģijas akadēmiskā vai profesionālā bakalaura un maģistra programmās. Lai pildītu šī amata pienākumus, vēlamas juridiskās zināšanas vai izglītība.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2019. gada 30. maijā
Publicēts 2013. gada 18. februārī