Meklēšanas rezultāti

Docents - Profesija
Docents ir vēlēts akadēmiskais amats. Docents vada zinātniskos pētījumus vai mākslinieciskās jaunrades procesu un veic izglītošanas darbu atbilstoši docenta amata nosaukumam (jomai).
Hide enterprise
Hide profession
Drošības sistēmu speciālists izstrādā, uzstāda un apkalpo drošības sistēmas objektiem, veic drošības sistēmu apkopi, konsultē par drošības sistēmu darbību.
Hide enterprise
Hide profession
DUS pārdevējs - Profesija
Degvielas uzpildes stacijas pārdevējs noformē pirkumus, sagatavo un uztur kārtībā tirdzniecības vietu, veic preču pasūtīšanu, pieņemšanu, uzskaiti un uzglabāšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Degvielas uzpildes stacijas vadītāja vietnieks plāno un nodrošina preču sortimentu un saimniecības lietas, izkārtot akcijas, nodrošina pareizu cenu un reklāmas materiālu komunikāciju, pārrauga klientu apkalpošanu, aizvieto DUS vadītāju.
Hide enterprise
Hide profession
DUS vadītājs - Profesija
Degvielas uzpildes stacijas (DUS) vadītājs organizē un vada DUS darbu, tostarp atbild par DUS personāla atlasi un apmācību.
Hide enterprise
Hide profession
Dzelzceļa elektrosistēmu inženieris veic efektīvu dzelzceļa transporta elektrosistēmu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu, elektriskā transporta tehnisko līdzekļu projektēšanu, ekspluatāciju un remontu.
Hide enterprise
Hide profession
Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis pārbauda un uztur dzelzceļa elektroapgādes, sakaru un vilcienu kustību regulējošās sistēmas, tostarp nodrošina signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) iekārtu, piemēram, luksoforu, pārmiju darbību.
Hide enterprise
Hide profession
Dzelzceļa transporta inženieris veic dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistīts ar dzelzceļa infrastruktūras, tehnisko līdzekļu remontu un ekspluatāciju, kravu un pasažieru pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu.
Hide enterprise
Hide profession
Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis uzrauga dzelzceļa transporta kustību savā iecirknī, nodrošinot vilcienu kustības grafika ievērošanu, kravu pieņemšanu un izsniegšanu, kā arī pārvadājuma dokumentu noformēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Ēdināšanas uzņēmuma vadītājs organizē un vada ēdināšanas uzņēmuma darbu - personāla darbu, ēdienu gatavošanas un klientu apkalpošanas procesu, pārzina un ievieš likumdošanas pamatprasības pārtikas nekaitīguma jautājumos, realizē uzņēmuma mārketinga stratēģiju, plāno uzņēmuma budžetu.
Hide enterprise
Hide profession
Ekskavatora vadītājs veic nepieciešamos rakšanas darbus ar ekskavatoru remonta vai būvniecības procesu nodrošināšanai.
Hide enterprise
Hide profession
Ekspozīciju un izstāžu kurators plāno un vada muzeja izstāžu un ekspozīciju ieviešanas projektus un iesaistās zinātniskajā izpētē un muzeja publikāciju gatavošanā.
Hide enterprise
Hide profession
Eksprespasta klientu pakalpojumu projektu vadītājs ir persona, kura nodrošina, ka visi uzsāktie un plānotie projekti tiek realizēti atbilstoši visaugstākajiem kvalitātes standartiem.
Hide enterprise
Hide profession
Eksprespasta kurjers - Profesija
Eksprespasta kurjers nodrošina klienta pasūtīto preču precīzu, rūpīgu un savlaicīgu piegādi norādītajā adresē.
Hide enterprise
Hide profession
Ēku būvinženieris - Profesija
Ēku būvinženieris plāno, organizē un pārrauga jaunu ēku būvniecības procesu un esošo ēku pārbūvi un restaurāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Ēku būvtehniķis - Profesija
Ēku būvtehniķis plāno, organizē un uzrauga izpildītāju darbu, kas veic ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju būvniecību, nojaukšanu vai nomaiņu atbilstoši būvprojektam.
Hide enterprise
Hide profession
Elektroinženieris elektrosadales tīklos veic elektroiekārtu projektēšanu, pētniecību, montāžu, ekspluatāciju un remontu.
Hide enterprise
Hide profession
Elektroinženieris termoelektrostacijā organizē iekārtu darbību un remonta darbus, kā arī sagatavo mācību materiālus darbiniekiem un citu ar termoelektrostacijas iekārtu darbību un remontu saistītu dokumentāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Elektromontieris - Profesija
Elektromontieris veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas.
Hide enterprise
Hide profession
Elektronikas inženieris konstruktors izstrādā jaunus elektronikas elementus, iekārtas un sistēmas.
Hide enterprise
Hide profession

Pages