Meklēšanas rezultāti

Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvu viesu uzņemšanu un apkalpošanu viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm. Viesmīlības pakalpojumu speciālists organizē un attīsta vietējās tūrisma aktivitātes, kā arī sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Viesmīlis - Profesija
Viesmīlis apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus un nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Apkalpojot viesus, viesmīlis lieto profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, pārdošanā, pasniegšanā, norēķinu veikšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Viesnīcas vadītājs - Profesija
Viesnīcas vadītājs nosaka un formulē viesnīcas darbības pamatprincipus, plāno un vada darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, saskaņā ar likumdošanu un nozares normatīvajiem aktiem.
Hide enterprise
Hide profession
Viesu uzņemšanas dienesta speciālists uzņem un apkalpo viesus, veic rezervāciju apstiprināšanu un viesu reģistrāciju, informē viesus par pakalpojumiem viesnīcā un ārpus tās.
Hide enterprise
Hide profession
Viesu uzņemšanas dienesta vadītājs organizē un uzrauga viesu uzņemšanas dienesta darbu.
Hide enterprise
Hide profession
Vīnzinis - Profesija
Vīnzinis atbild par vīna iepirkumiem, to pareizu uzglabāšanu un pārdošanu, zina, kādu vīnu piedāvāt apmeklētājiem atkarībā no diennakts laika, gadalaika izvēlētajiem ēdieniem u.c. apstākļiem.
Hide enterprise
Hide profession
VIP pasažieru apkalpošanas aģents veic VIP pasažieru apkalpošanu uz regulārajiem un privātajiem reisiem, kā arī nodrošina Valsts Protokola prasību izpildi, sagaidot vai pavadot amatpersonu vai delegāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Virpotājs - Profesija
Virpotājs veic detaļu izgatavošanu atbilstoši darba uzdevumam, izmantojot universālos metālapstrādes virpošanas darbgaldus.
Hide enterprise
Hide profession
Virsprokurora vietnieks organizē apgabala prokuroru darbu virsprokurora noteiktajā jomā.
Hide enterprise
Hide profession
Virsprokurors - Profesija
Virsprokurors vada un organizē savas struktūrvienības prokuroru ikdienas darbu, uzlabo darba kvalitāti un sniedz atbalstu padotajiem prokuroriem.
Hide enterprise
Hide profession
Virtuves palīgs - Profesija
Virtuves palīgs veic pārtikas produktu pirmapstrādi, prot rīkoties un kopt darba aprīkojumu, gatavo vienkāršus ēdienus, piedevas un kulinārijas izstrādājumu pusfabrikātus.
Hide enterprise
Hide profession
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājs veic pedagoģisko darbību saskaņā ar valsts izglītības standartiem un vadlīnijām, plāno un īsteno mācību procesu atbilstoši izglītojamā attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem rezultātiem, pilnveido savu profesionālo kompetenci.
Hide enterprise
Hide profession
Vizāžists - Profesija
Vizāžists ir skaistumkopšanas nozares speciālists, kurš konsultē klientu par grima izvēli, novērtē klienta sejas ādas stāvokli, zīmē grima skices, izvēlas piemērotus materiālus, sagatavo sejas ādu grima uzklāšanai, uzklāj grimu, pārzina modes tendences un grima uzklāšanas jaunākās tehnoloģijas.
Hide enterprise
Hide profession
VUGD 112 zvanu dispečers pieņem zvanus un reģistrē notikumus sistēmā, piefiksējot notikuma vietu un veidu, izvērtē notikuma smagumu un patstāvīgi pieņem lēmumu nosūtīt atbilstošos resursus (ugunsdzēsējus, policiju, mediķu brigādi, gāzes dienestu u. tml.) uz notikuma vietu.
Hide enterprise
Hide profession
VUGD Daļas komandieris vada un apmāca padotībā esošo personālu, veic sarežģītu ugunsgrēku dzēšanas darbu organizēšanu un vadīšanu, pilda ierindas ugunsdzēsēja pienākumus savas maiņas ietvaros.
Hide enterprise
Hide profession
VUGD Posteņa komandieris plāno un veic pakļautībā esošo darbinieku darbalaika uzskaiti un darbinieku apmācības, veic ugunsdrošības pārbaudes publiski pieejamos objektos, iesaistās ugunsdzēšanas un glābšanas darbos.
Hide enterprise
Hide profession
VUGD Vada komandieris - Profesija
VUGD Vada komandieris vada ugunsdzēšanas un glābšanas darbus, apzina nepieciešamo resursu apjomu ugunsgrēka vai glābšanas darbu veikšanai, novērtē degošo būvkonstrukciju drošumu – apdraudējumu ugunsdzēsēju dzīvībai, veic darba tehnikas pārbaudi, nodrošina darba tehnikas apkopi un remontu.
Hide enterprise
Hide profession
Zāļu reģistrācijas speciālists sagatavo dokumentāciju, kas saistīta ar zāļu reģistrāciju un piedalās zāļu reģistrēšanas procesā.
Hide enterprise
Hide profession
Zemnieku saimniecības īpašnieks audzē labību, augļus, dārzeņus, nodarbojas ar lopkopību, ražo lauksaimniecības produkciju un to realizē, rūpējas par saimniecības ēkām, tehniku un instrumentiem, nepieciešamības gadījumā algo darbiniekus, veic saimnieciskās darbības uzskaiti (grāmatvedību).
Hide enterprise
Hide profession
Zirgkopis - Profesija
Zirgkopis nodrošina zirga barošanu, uzturēšanu, barības izrēķināšanu atbilstoši zirga slodzei un veselībai, zirga dienas režīma plānošanu, ikdienas zirga stāvokļa izvērtēšanu u.c.
Hide enterprise
Hide profession

Pages