Nepieciešamo izglītību var iegūt profesionālās vidējās izglītības programmā, tālākizglītības vai pilnveides izglītības programmā. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības

    Atjaunots 2021. gada 15. novembrī
    Publicēts 2012. gada 14. novembrī