Meklēšanas rezultāti

Optometrists - Profesija
Optometrists ir ārstniecības persona, kura veic pacienta primāro redzes aprūpi, novērtē viņa redzes funkcijas un redzes orgānu struktūras, diagnosticē redzes anomālijas, nozīmē, izgatavo un pielāgo optiskos redzes palīglīdzekļus (brilles, kontaktlēcas vai speciālos līdzekļus).
Hide enterprise
Hide profession
Organizācijas (iestādes/uzņēmuma) vadītājs plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem, kontrolē darbu izpildi, motivē darbiniekus, organizē un kontrolē uzņēmuma darbības funkcionālās jomas: ražošanas un pakalpojumu organizēšanu, kvalitātes vadību u.c.
Hide enterprise
Hide profession
Organizāciju psihologs izmanto psihologu darba principus un zinātniski pamatotas psiholoģiskās izpētes metodes organizācijās, darba vidē un darba vietās, lai uzlabotu produktivitāti, veselību, drošību, psiholoģisko labklājību, savstarpējās attiecības un darba dzīves kvalitāti.
Hide enterprise
Hide profession
Parfimērs - Profesija
Parfimērs patstāvīgi veic parfimērijas un kosmētikas produktu iegūšanas tehnoloģisko procesu vai tā daļu atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai.
Hide enterprise
Hide profession
Pārtikas produktu ražošanas speciālists plāno, organizē, uzrauga pārtikas produktu sagatavošanas, pirmapstrādes, ražošanas, iepakošanas, pēcapstrādes un uzglabāšanas procesus pārtikas ražošanas uzņēmumā un citās saistītajās organizācijās.
Hide enterprise
Hide profession
Pārtikas ražošanas uzņēmums ražo gatavus pārtikas produktus, pusfabrikātus un dzērienus (tēja, kafija, alkohols, u.c.). Uzņēmumi darbojas dažādās pārtikas rūpniecības nozarēs, piemērām, gaļas rūpniecība, zivju pārstrāde, augļu un dārzeņu apstrāde, piena produktu rūpnieciba, maizes rūpniecība, dzīvnieku barības rūpniecība u.c.
Pārtikas rūpniecības nozare ietver pārtikas produktu un dzērienu ražošanu. Pārtikas rūpniecību veido: gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde; zivju pārstrāde; augļu un dārzeņu pārstrāde; piena produktu ražošana; graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana; konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana; bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu ražošana u.c.
Pārtikas tehnologs - Profesija
Pārtikas un dzērienu tehnologs pārzina dzīvnieku, augu valsts un citas izcelsmes pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiju un tehnoloģijas pilnveidošanas jautājumus, pārzina tehnoloģiskā procesā lietotās iekārtas, organizē un veicina jaunu produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā.
Hide enterprise
Hide profession
Pasākumu un reklāmas aģentūra organizē kolektīvu saliedēšanās pasākumus, korporatīvos pasākumus, sporta spēles, konferences, seminārus u.c. Piedāvā veidot sabiedrisko attiecību stratēģiju, veido preču un pakalpojumu reklāmas kampaņas.
Pasažieru apkalpošanas aģents veic pasažieru apkalpošanu saskaņā ar aviokompāniju līgumu un lidostas prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Pasta nodaļas operators veic pasta sūtījumu pieņemšanu, apstrādi, izsniegšanu un sniedz citus pasta pakalpojumus klientiem.
Hide enterprise
Hide profession
Pastnieks - Profesija
Pastnieks veic preses, sūtījumu un pensiju piegādi, kā arī sniedz citus pasta pakalpojumus klientiem.
Hide enterprise
Hide profession
Pasts - Darbavieta
Pasts nodrošina dažādus pasta pakalpojumus: vienkāršu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondenci un paku nosūtīšanu un saņemšanu; piegādā klientiem preses izdevumus un sūtījumus; noformē preses izdevumu abonementus; sniedz vairākus finanšu pakalpojumus (bezskaidras un skaidras naudas maksājumi, pensijas piegāde, konti, naudas pārvedumi, u.c.).
Pašvaldības policija - Darbavieta
Pašvaldības policiju izveido attiecīgā pašvaldība, lai savā teritorijā nodrošinātu sabiedrisko kārtību. Pašvaldībās var atšķirties administratīvie sodi, to apmērs un pārkāpuma būtība, jo katrai pašvaldībai ir savi saistošie noteikumi un pašvaldību policiju nolikumi.
Pašvaldības policijas inspektors veic administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāšanu un novēršanu, nodrošina sabiedrisko kārtību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
Hide enterprise
Hide profession
Pašvaldības policijas inspektors-glābējs nodrošina sabiedrisko kārtību pašvaldības teritorijā, veic drošības pasākumus uz ūdens, lai novērstu negadījumus, veic slīcēju glābšanu un sniedz pirmo palīdzību.
Hide enterprise
Hide profession
Pašvaldības policijas kārtībnieks veic administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāšanu un novēršanu, sagatavo administratīvās lietvedības materiālus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Pašvaldības policijas kārtībnieks-glābējs nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību ūdens tuvumā, veic drošības pasākumus uz ūdens, lai novērstu negadījumus, veic slīcēju glābšanu un nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību.
Hide enterprise
Hide profession
Pašvaldības policijas vecākais inspektors vada operatīvās grupas darbinieku darbu, nodrošina sabiedrisko kārtību, veic administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāšanu un novēršanu, izskata personu iesniegumus.
Hide enterprise
Hide profession
Patruļdienesta kārtībnieks patrulē, nodrošina kārtību sabiedriskās vietās, novērš un pārtrauc administratīvos pārkāpumus, noskaidro vainīgos, sastāda protokolus, izskata lietas par šiem pārkāpumiem vai nodod tās izskatīšanai atbilstoši pakļautībai, sniedz nepieciešamo palīdzību operatīvo darbību veicējiem.
Hide enterprise
Hide profession

Pages