Kārtībnieks darbā:
  • nodrošina sabiedrisko kārtību pašvaldības teritorijā;
  • uzrauga pašvaldības saistošo noteikumu izpildi;
  • pārzina normatīvos aktus, kas nepieciešami darba pienākumu veikšanai (pašvaldības saistošie noteikumi, Administratīvās atbildības likums, nozaru likumi u.c.);
  • sagatavo administratīvās lietvedības materiālus un noformē tos atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • sadarbojas ar iedzīvotājiem pārkāpumu novēršanā un profilaksē;
  • sniedz palīdzību nepilngadīgajām personām;
  • sadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā.
Darba aprīkojums:

formas tērps, kas piemērots dažādiem laika apstākļiem; specifiskās lietošanas inventārs, kas tiek lietots pēc nepieciešamības (uzkabes jostas, asaras izraisošo vielu baloniņi, lukturi, teleskopiskie steki, roku dzelži, elektrošoka pistoles, Axon kameras, šaujamieroči un bruņuvestes u.c.); sakaru līdzekļi (rācija); planšetdatori; droni; telpās strādā ar datortehniku, datorprogrammām, datu bāzēm un internetu.

Darba apstākļi:

pārsvarā strādā dežūru darbu (dežūru darba laiki var atšķirties no attiecīgās pašvaldības policijas, var būt 12 stundu režīms vai 24 stundu režīms, kā arī darbs normālajā darba laikā – 8 stundas katru darba dienu); ilgstoši strādā, atrodoties ārā dažādos laika apstākļos; strādā arī biroja tipa telpās; strādā, braucot ar dažāda veida transportlīdzekļiem (automašīna, velosipēds, kvadricikls, motorollers); var būt situācijas, kad kārtības nodrošināšanai nepieciešams pielietot fizisku spēku un ieročus, līdz ar to jāpiemīt labai fiziskai sagatavotībai un stresa noturībai.

Darba iespējas:

strādā pašvaldības policijā; pēc noteikta darba stāža kārtībnieka amatā un atestācijas nokārtošanas ir iespējama karjeras izaugsme, uzsākot darbu inspektora amatā (piemēram, Rīgas pašvaldības policijā, lai kļūtu par inspektoru, kārtībnieka amatā jānostrādā ne mazāk kā sešus mēnešus). Ir iespēja pāriet no kārtībnieka amata uz kārtībnieka-glābēja amatu un otrādi (lai kļūtu par kārtībnieku-glābēju papildus jākārto peldēšanas testi).

Iespējamais atalgojums

Mēnešalga Rīgas pašvaldības policijā var būt sākot no 842 EUR pirms nodokļu nomaksas, bet pēc pārbaudes laika beigām kārtībnieks papildus pie mēnešalgas saņem uzturdevas kompensāciju, kas tiek aprēķināta par katru nostrādāto darba stundu 1,75 EUR apmērā un kura netiek aplikta ar nodokli. Mēnešalgas apmērs atkarīgs no izglītības, darba stāža, vērtējuma par darbinieka kompetenci un darba sniegumu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu

Pacietība un labas komunikācijas prasmes, spēja ilgstoši saglabāt noturīgu uzmanību, uzņemties atbildību, saskaņoti darboties komandā, prasme sadalīt uzmanību, emocionālā noturība, līdzsvarotība un savaldība.

Atjaunots 2023. gada 12. janvārī
Publicēts 2018. gada 22. janvārī