Par pašvaldības policijas kārtībnieku - glābēju var kļūt Latvijas Republikas pilsonis ar iegūtu vismaz vidējo izglītību un valsts valodas (latviešu) zināšanām augstākajā pakāpē. Tāpat persona nedrīkst būt sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu. Būs jānokārto arī noteiktās vispārējās fiziskās sagatavotības prasības. Vairāk par prasībām pašvaldības policijas darbiniekam vari lasīt likuma “Par policiju” 21.pantā. Par prasībām, uzsākot darbu pašvaldības policijā, un pašvaldības policijas nodrošināto apmācību programmu pārbaudes laikā vari interesēties savas dzīvesvietas pašvaldības policijā. Piemēram, Rīgas pašvaldības policijā tikai pēc pārbaudes laika beigām un atestācijas nokārtošanas, kārtībnieks - glābējs sāk pildīt savus tiešos darba pienākumus. Sākotnējās apmācības programmas mērķis ir sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par pašvaldības policista darbu, veidot un attīstīt darbam nepieciešamās prasmes, novērtēt topošā pašvaldības policista gatavību darba pienākumu veikšanai.

Apmācību norise pašvaldību policijās var būt atšķirīga un atkarīga arī no pašvaldības policijas personāla skaita, kas nepieciešams pašvaldības policijas funkciju īstenošanai.

Turpmākajai karjeras izaugsmei pašvaldības policijā var būt nepieciešama augstākā izglītība. Piemēram, ja vēlēsies kļūt par pašvaldības policijas vecāko inspektoru, būs nepieciešama vismaz 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams tiesību zinību, inženierzinātņu un tehnoloģiju vai komerczinību un administrēšanas tematiskajās jomās.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālās studiju programmas
  • tiesību zinību, inženierzinātņu un tehnoloģiju vai komerczinību un administrēšanas tematiskajās jomās skaties šeit>>
Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura, profesionālā bakalaura un profesionālās studiju programmas
  • tiesību zinību, inženierzinātņu un tehnoloģiju vai komerczinību un administrēšanas tematiskajās jomās skaties šeit>>
Atjaunots 2021. gada 30. novembrī
Publicēts 2018. gada 23. februārī