Meklēšanas rezultāti

Mugurkaula ķirurgs - Profesija
Mugurkaula ķirurgs ir ārsts traumatologs ortopēds ar apakšspecialitāti “Mugurkaulāja ķirurgs”, kas diagnosticē un ārstē mugurkaulāja saslimšanas, tostarp veic mugurkaula operācijas.
Hide enterprise
Hide profession
Multimediju dizaina speciālists sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju produktus.
Hide enterprise
Hide profession
Muzejpedagogs - Profesija
Muzejpedagogs izstrādā un īsteno muzeja izglītojošo pakalpojumu projektus dažādām muzeja apmeklētāju mērķa grupām, piedalās muzeja ekspozīciju un izstāžu veidošanā.
Hide enterprise
Hide profession
Muzejs - Darbavieta
Muzejs ir pastāvīga un publiski pieejama institūcija, kura iegūst, uzkrāj, saglabā, pēta, popularizē un izstāda apskatīšanai materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ir militāro formējumu kopums, kuru veido militāri organizēta, apmācīta un apbruņota tautas daļa. NBS mērķis ir aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.
Nagu kopšanas speciālists apkalpo klientus – veic manikīra un pedikīra procedūras, pielieto manikīra un pedikīra tehnoloģijas, profesionālo roku un kāju kopšanas kosmētiku.
Hide enterprise
Hide profession
Namdaris - Profesija
Namdaris izgatavo, montē, demontē un atjauno dažādu koka konstrukciju ēkas un būvē koka būvkonstrukcijas jaunbūvēs, atjaunojamās un pārbūvējamās ēkās un veic masīvkoku konstrukciju restaurāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs brigādē sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajam dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī, veicot diagnostiku un ārstēšanu, kā arī primāro veselības aprūpi.
Hide enterprise
Hide profession
Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs dispečercentrā sniedz pirmās palīdzības padomus pa tālruni izsaukuma vietā esošajiem, kamēr ierodas brigāde vai koordinē brigāžu nokļūšanu uz izsaukuma vietām un sniedz tām nepieciešamo atbalstu.
Hide enterprise
Hide profession
Neatliekamās medicīnas ārsts sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajam dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī, veicot diagnostiku un ārstēšanu, kā arī primāro veselības aprūpi.
Hide enterprise
Hide profession
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests organizē un nodrošina efektīvu, savlaicīgu un kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem un cietušajiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās ikdienā un ārkārtas situācijās.
Nekustamā īpašuma speciālists nodarbojas ar starpniecību nekustamo īpašumu (zemes, ēku, dzīvokļu) pirkšanā un pārdošanā, kā arī ar dažādu īpašumu iznomāšanu un izīrēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Nesagraujošās testēšanas inspektors veic gaisa kuģa konstrukcijas elementu detalizētu pārbaudi, konstatējot plaisas, koroziju, nepilnības, u. tml., izmantojot nesagraujošas testēšanas metodes.
Hide enterprise
Hide profession
Pašizpētes rīks ir palīglīdzeklis karjeras atbalsta nodrošināšanā pusaudžiem un jauniešiem. Rīks iekļauj 4 karjeras izvēles testus. Interešu laboratorijā izmēri savu interesi par dažādām jomām. Vērtību svērtuvē noskaidro, kādā darba vidē Tu jūties vislabāk. Spēju detektorā novērtē, kuras ir Tavas jaudīgākās spējas. Karjeras iespēju diagnostikā atklāj, kādas profesijas Tev patīk vislabāk.
Ofseta iespiedējs - Profesija
Ofseta iespiedējs izgatavo daudzveidīgus dažādas sarežģītības pakāpes iespieddarbus ofseta tehnoloģijā, izmanto poligrāfijas materiālus, atbilstošas ofseta iespiediekārtas, palīgiekārtas, aprīkojumu, instrumentus un mērierīces.
Hide enterprise
Hide profession
Operatīvais dežurants pieņem un reģistrē ziņas par likumpārkāpumiem un citiem notikumiem Iekšlietu ministrijas vienotajā datu bāzē (Vienotajā notikumu reģistrā), nodod saņemto informāciju policijas amatpersonām neatliekamo pasākumu veikšanai, sagatavo diennakts informatīvo notikumu kopsavilkumu, nodrošina nepārtrauktu visu neatliekamo policijas funkciju izpildi.
Hide enterprise
Hide profession
Operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks atbild par notikumu operatīvo pārvaldīšanu valstī, nodrošina palīdzības izsaukuma numura „112” darbību, organizē dokumentu projektu sagatavošanu ugunsgrēku dzēšanas, glābšanas darbu un palīdzības izsaukuma numura „112” darbības jomā, izvērtē veikto ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu kvalitāti.
Hide enterprise
Hide profession
Optisko kabeļu tehniķis veic šķiedru optikas kabeļtīklu līniju montāžu, testēšanu un mērījumus, novērš bojājumus šķiedru optikas kabeļtīklā, sagatavo atbilstošo tehnisko dokumentāciju par veiktajiem darbiem.
Hide enterprise
Hide profession
Hide enterprise
Hide profession
Optometrists - Profesija
Optometrists ir ārstniecības persona, kura veic pacienta primāro redzes aprūpi, novērtē viņa redzes funkcijas un redzes orgānu struktūras, diagnosticē redzes anomālijas, nozīmē, izgatavo un pielāgo optiskos redzes palīglīdzekļus (brilles, kontaktlēcas vai speciālos līdzekļus).
Hide enterprise
Hide profession

Pages