Muzejā strādājošajiem ir noderīga augstākā izglītība muzeja darbības jomā: vēsturē, mākslā, ģeogrāfijā, bioloģijā, dabas zinātnēs u.c. augstākā izglītība. Nepieciešamo izglītību darbam dažādos muzeja amatos var apgūt iekšējās apmācībās, ko organizē darba vieta.

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma

Atjaunots 2021. gada 29. novembrī
Publicēts 2013. gada 18. jūlijā