Meklēšanas rezultāti

CNC kokapstrādes darbmašīnu operators veic koksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem, izmantojot datorizētas kokapstrādes iekārtas.
Hide enterprise
Hide profession
Dabas aizsardzība - Darbavieta
Dabas aizsardzības iestāde īsteno valsts dabas aizsardzības politiku, tostarp apsaimnieko un pārvalda īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
Dabas izglītības speciālists informē un izglīto sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos, organizē un vada dabas izglītības nodarbības, mācību stundas un nometnes.
Hide enterprise
Hide profession
Darba aizsardzības koordinators projekta vadītājam, darbuzņēmējiem un būvdarbu pārraugiem dod padomus un palīdz piemērot drošības pasākumus visā būvprojekta gaitā.
Hide enterprise
Hide profession
Darba aizsardzības speciālists veic darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī darba aizsardzības pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību, atbilstoši normatīvajiem aktiem un kvalitātes prasībām.
Hide enterprise
Hide profession

Pages