Sausās būves tehniķis atbilstoši tehniskajam uzdevumam organizē un veic sausās būves būvkonstrukciju montāžas darbus, ievērojot būvfizikālos rādītājus, vada sausās būves montētāju darbu, veic ārējo un iekšējo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekārto griestu, grīdas konstrukciju, logu, durvju, dizaina un citu konstrukciju montāžu.

Sausās būves tehniķis darbā:

  • veic sausās būves praktiskos darbus - uzmēra un marķē; montē sausās būves konstrukcijas; veic nepieciešamos apdares darbus; uzmēra paveikto darbu; organizē un veic objekta būvgružu savākšanu un šķirošanu;
  • pārzina sausās būves darbu veikšanai nepieciešamos materiālus un instrumentus;
  • organizē sausās būves darbus – plāno un aprēķina nepieciešamos resursus savas kompetences ietvaros, uzskaita patērētos resursus, ievēro darba laika grafikā noteiktos termiņus;
  • veicot sausās būves montāžas darbus, ievēro un nodrošina būvfizikālās un dizaina projekta prasības;
  • spēj veikt konstrukciju montāžu, ievērojot paaugstinātas prasības akustikā, ugunsdrošībā un siltumtehnikā, atbilstoši ražotāju instrukcijām;
  • darba procesā ievēro standartus un būvnormatīvus;
  • veic darba kvalitātes pārbaudi un apstiprināšanu;
  • ievēro ilgtspējīgas būvniecības prasības;
  • seko līdzi sausās būves jomas aktualitātēm – jauniem materiāliem un tehnoloģijām.

Darba aprīkojums

Darbā izmanto būvniecības dokumentāciju, sausās būves darbu veikšanai nepieciešamos būvmateriālus, instrumentus, piemēram – virsfrēzes automātiskos un pusautomātiskos darbagaldus un instrumentus. Ergonomisko aprīkojumu (exoskeleton). Lieto dažādus aizsardzības līdzekļus, piemēram, speciālo apģērbu, respiratoru, ceļu sargus, aizsargbrilles, cimdus, ceļot smagumus - muguras jostu u. c.

Darba apstākļi

Darbs norit gan telpās, gan ārā. Bieži nākas būt izbraukumos dažādās darba vidēs. Darbs var notikt arī augstceltnēs un uz stalažām.

Darba un izaugsmes iespējas

Var strādāt būvniecības uzņēmumos, ēku ekspluatācijas un remontu uzņēmumos. Turpinot izglītoties augstākās izglītības programmās Latvijā vai ārvalstīs, ir iespēja kļūt, piemēram, par būvdarbu vadītāju, būvinženieri un būvuzraugu, iekštelpu arhitektu. Tāpat ir iespēja veidot savu uzņēmumu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

prasme organizēt un plānot savu darbu, ievērojot noteiktus termiņus; precizitāte un atbildība darbu veikšanā; saista praktisks roku darbs; ļoti laba fiziskā sagatavotība; vēlme profesionāli pilnveidoties, interese par sauso būvi un tās dizainu, funkcionālajām un tehnoloģiskajām iespējām.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

Skolas laikā īpašu uzmanību pievērs fizikas, matemātikas apguvei un sporta nodarbībām. Sausās būves tehniķa darbs nav biroja darbs, līdz ar to, ja plāno veidot karjeru šajā profesijā, jābūt vēlmei strādāt dinamiskā vidē, apvienojot intelektuālo un fizisko darbu. Profesijā ļoti būtiska ir precizitāte un fokuss uz rezultātu. Uzņēmējdarbība sausā būvē ir ļoti perspektīva un pieprasīta, tajā ir daudz radošu momentu, kurus ir iespējams realizēt ātri un efektīvi. 
Veicot kvalitatīvu darbu, šīs profesijas pārstāvji darba tirgū vienmēr būs pieprasīti, kā arī būs iespēja saņemt konkurētspējīgu atalgojumu, sākot no 1600 EUR mēnesī.

Informācija sagatavota sadarbībā ar SIA Knauf
Tehnisko vadītāju un Knauf Akadēmija vadītāju A.Veinbergu

Publicēts 2022. gada 10. jūnijā
Foto no VIAA arhīviem (SkillsLatvia 2022)