Privātbanķieris ir kredītiestādes darbinieks, kurš sniedz individuālus pakalpojumus klientiem (privātpersonām) - nodrošina klienta aktīvu pārvaldīšanu, konsultācijas finanšu plānošanas, investīciju, nodokļu jautājumos, speciālus kreditēšanas noteikumus un īpašu apkalpošanas kārtību.

Privātbaņķieris darbā:
  • strādā ar īpaši nozīmīgiem bankas klientiem (privātpersonām, kurām ir ievērojami naudas aktīvi bankā);
  • pārrunā klientu ieceres un palīdz tās īstenot, konsultē viņus jebkuros finanšu jautājumos, arī par efektīvākajiem ieguldījumu risinājumiem;
  • ja nepieciešams, piesaista citus bankas speciālistus klienta jautājumu atrisināšanai un individualizētā piedāvājuma sagatavošanai;
  • nodrošina klientus un viņu ģimenes locekļus ar nepieciešamajiem ikdienas bankas produktiem, pakalpojumiem un risinājumiem;
  • organizē un piedalās dažādos bankas rīkotos pasākumos klientiem;
  • piesaista jaunus klientus.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopētāju, tālruni un citu biroja tehniku, kā arī specializētās bankas datorprogrammas.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu, taču darba laiks ir pieskaņots bankas klientu vajadzībām, iespējams darbs brīvdienās un ārpus bankas darba laika; bieži izbraukumi pie klientiem; jāpārzina biznesa un starpkultūru sakaru etiķete; iespējama komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

privātbaņķieris strādā bankās, vērtspapīru un investīciju uzņēmumos.