Intervija ar Jūliju Upadiševu,

„Swedbank” AS vecāko privātbaņķieri

Kā Tu izvēlējies strādāt šajā jomā?

Absolvējot skolu, nedomāju kļūt par bankas cilvēku, lai gan ģimenē ir vairāki bankas darbinieki. Gribēju studēt angļu filoloģiju un iestājos Latvijas Universitātē vakara nodaļā. Sapratu, ka vēlos būt finansiāli neatkarīga un nodrošināt savas studijas. Sāku strādāt uzņēmumā, kas apkalpoju vairāku banku karšu klientus. Sapratu, ka šī joma ir ļoti interesanta. Man bija svarīgi palīdzēt cilvēkiem, uzlabot viņu dzīves kvalitāti, atrast pareizos risinājumus. Bankas joma tam ļoti atbilda, jo klienti nepārzina visas iespējas un finanšu pakalpojumus, viņiem nepieciešama palīdzība. Sāku pati meklēt atbilstošu informāciju, izglītojos. Ar laiku nolēmu strādāt bankā. Izvēlējos Swedbank, jo man ļoti iepatikās, kā strādāja meitene, kas atvēra manu bankas kontu. Viņa bija cilvēks, kas izveidoja manu priekšstatu par šo banku un radīja vēlmi šeit strādāt. Uzsāku darbu kā filiāles administratore. Sagaidīju klientus, novirzīju viņus pie atbilstošā speciālista, nodrošināju nepieciešamos dokumentus.

Sapratu, ka filologa izglītība nav pietiekama. Ārzemēs ieguvu maģistra grādu biznesa vadībā. Pārgāju strādāt par klientu menedžeri filiālē. Atbildēju par uzņēmumu un vērtīgo klientu apkalpošanu. Pēc tam sāku strādāt par privātbaņķieri un nu jau četrus gadus strādāju šajā jomā. Mūsu nodaļas darbiniekiem pastāvīgi tiek organizētas īpaši izstrādātas mācības kopīgi ar pārējo Baltijas valstu kolēģiem. Mācāmies par nodokļiem, investīciju plānošanu, korporatīvām finansēm. Katru gadu notiek iekšējā sertifikācija. Tas ir apjomīgs eksāmens, kurā piedalās dažādu jomu bankas speciālisti. Analizējam dažādus gadījumus un prezentējam risinājumus, kurus piedāvātu klientam šādās situācijās.

Tā kā iepriekšējā amatā biju aizvietojusi filiāles vadītāju un labi pārzināju organizatorisko darbu, kā arī guvu labus panākumus biznesa mērķu sasniegšanā, tad turpināju savu izaugsmi par vecāko privātbaņkieri. Manā vadībā strādā četri cilvēki – trīs privātbaņķieri un klientu menedžeris, kas palīdz veikt ikdienas darījumus. Mans uzdevums kā vadītājai ir iedvesmot cilvēkus, motivēt un palīdzēt attīstīties, kā arīpalīdzēt sasniegt kopīgos un individuālos mērķus.

Kādi ir Tavi galvenie pienākumi?

Bankai ir ļoti daudz klientu – gan privātpersonas, gan uzņēmumi. Atkarībā no klienta vajadzībām un finansiālās situācijas viņam tiek piedāvāti dažādi risinājumi un apkalpošanas programmas. Privātbaņķieri apkalpo ļoti nozīmīgus klientus. Es strādāju ar turīgām privātpersonām, kuru naudas aktīvi mūsu bankā pārsniedz 100 000 EUR. Pārsvarā viņi ir arī sabiedrības viedokļa līderi, uzņēmēji. Šiem klientiem ir nepieciešams īpašs padomdevējs, kas palīdzēs rast risinājumus viņu situācijā.Klienti ar lieliem ienākumiem un naudas uzkrājumiem vienmēr pieprasīs īpašu attieksmi un pakalpojumus. Citās valstīs ir bankas, kuras specializējas darbā tikai ar nozīmīgiem klientiem.

Mūsu bankā ir vairāk nekā piecpadsmit privātbaņķieru. Viens privātbaņķieris apkalpo apmēram 250 klientus. Taču tie nav tikai īpaši vērtīgie klienti, bet arī viņu ģimenes locekļi. Līdzīgi kā ģimenei ir savs ģimenes ārsts, tai ir arī ģimenes baņķieris, kurš pārzina visas ģimenes situāciju. Tas palīdz piemeklēt piemērotākos pakalpojumus.

Uzsākot sadarbību ar banku, klientam nepieciešams izstrādāt plānu, ko darīt ar uzkrāto naudu. Katram cilvēkam ir savas prioritātes. Kāds gribēs iegādāties māju, cits ieguldīt darījumos, vēl kāds – noguldīt naudu seifā. Taču naudai ir jāstrādā. Mēs esam tie speciālisti, kas, izvērtējot klienta situāciju, piedāvājam risinājumus naudas ieguldīšanai. Sākotnēji pārrunājam ar klientu viņa dzīves situāciju, mērķus. Ļoti svarīgi ir saprast, ko pats cilvēks plāno sasniegt. Manā pieredzē reiz bija klients, kurš pēc mantojuma saņemšanas konsultējās dažādās bankās, lai saprastu, ko varētu iesākt ar šo naudu. Mūsu bankā izrunājām, kā viņa dzīve ir mainījusies, ko viņš gribētu sasniegt (interesanti, ka šādus jautājumus cilvēks pats nebija apdomājis) un atradām, kur veikt ieguldījumus. Būtībā tā bija investīciju konsultācija.

Mēs esam plaša profila speciālisti, ar klientu strādājam no A līdz Z.Piemēram, ja klients, dodoties uz ārzemēm, interesējas, kā ērtāk norēķināties vai apdrošināt sevi, mēs esam tie, pie kā klients vēršas un risina šos jautājumus. Viņam ir viena kontaktpersona bankā, kas palīdz dažādās ar finansēm saistītās situācijās. Esam klienta partneri, ne tikai padomdevēji. Nepārzinām visus bankas pakalpojumus līdz pēdējam sīkumam, bet mums ir jāzina, kurā brīdī, kuru kolēģi jāpiesaista jautājuma risināšanai. Jāizveido tāda komanda, kas palīdz realizēt klienta vēlmi.

Bieži vien situācijas nav standarta, tās prasa radošumu. Darījumu summas ir lielas, un risinājumi nav ierakstīti bankas procedūrās, tāpēc mums jāizstrādā individuāls plāns.

Šajās situācijās jāsabalansē gan klienta intereses, gan bankas izdevīgums. Man vienmēr jāpatur prātā, ka klienta intereses jāaizstāv likumīgā veidā un saskaņā ar bankas procedūrām. Ja nevaram kaut ko izdarīt, tas ir godīgi jāizstāsta klientam, taču vienlaikus nevar vienkārši pateikt “Nē”, tev jāparāda citi risinājumi un ceļi, kā sasniegt vēlamo.

Piedāvājam ļoti plašu pakalpojumu klāstu. Nodrošinām klientiem arī nodokļu konsultantu pakalpojumus. Reizēm, lai uzturētu attiecības, palīdzam risināt arī tādus jautājumus, kas neietilpst bankas pakalpojumos. Piemēram, klients ārzemnieks pērk automašīnu, bet valodas barjeras dēļ viņam ir nepieciešama palīdzība, vienojoties ar pārdevēju.

Organizējam īpašus pasākumus klientiem, piemēram, bērnu svētkus, teātra izrādes, koncertus. Šeit viņi var sapazīties savā starpā un veidot kontaktus. Zinot sava klienta biznesa intereses, varu viņu iepazīstināt ar piemērotu potenciālo darījumu partneri. Reizēm šie pasākumi notiek brīvdienās, pārsvarā – ārpus darba laika. Nereti ņemam līdzi arī savus ģimenes locekļus, lai klients iepazīstas ar viņiem. Abpusējās attiecības izveidojas gadu gaitā. Arī klienti mūs nereti ielūdz uz savu projektu atklāšanu vai svarīgiem notikumiem. Ir jāsaprot, ka pasākumi, kuros mēs ņemam dalību, nav domāti izklaidei, bet ir neatņemama mūsu darba sastāvdaļa, jo tādējādi mēs varam iepazīt klientus neformālā atmosfērā. Ja vienlaikus notiek vairāku klientu pasākumi, tev pašam ir jāizvērtē un jānosaka prioritātes.

Kāda ir Tava darba ikdiena?

Esmu pieejama klientiem visu diennakti. Jebkurā problēmsituācijā var vērsties pie manis un es palīdzēšu to risināt. Ja klients ir ārzemēs, kur ir cita laika josla, viņš var griezties pie manis problēmsituācijā, piemēram, ar karšu norēķiniem arī ārpus mūsu tradicionālā darba laika. Esot atvaļinājumā, komandējumā vai mācībās, mani kolēģi pārņem manu klientu vadību. Klients pierod pie tā, ka ir vēl kāds bankas darbinieks, kas pilda atbalsta funkciju. Ja prombūtne ir neilga, mums ir kontaktu centrs, kurā telefoniski var atrisināt visus jautājumus.

Private Banking nodaļas darba laiks ir katru darba dienu no pulksten 8:45 līdz 17:00, šajos laikos visaktīvāk notiek tikšanās ar klientiem. Taču, kā jau minēju, mēs klientiem esam telefoniski pieejami jebkurā laikā.

Ņemot vērā, ka man ir arī daudzi citi jautājumi un lietas, kas jāpaveic, ir svarīgi pašam strukturēt un plānot savu laiku. Man, piemēram, ir vieglāk strādāt no rīta. Es nāku uz biroju agri un līdz darba laika sākumam padaru daudzas lietas.

Darbu varētu sadalīt divos lielos blokos – darbs ar esošajiem klientiem un ar potenciālajiem. Piesaistīt jaunus klientus bankai ir viens no maniem uzdevumiem..

Runājot par ikdienu, tad dienā notiek vidēji 3-5 tikšanās. Mēnesī noteikti ir 30 tikšanas, kas katra ilgst vairāk nekā stundu. Daudz braucam pie klientiem, gan tāpēc, ka viņiem tā ir ērtāk, gan, lai iepazītu viņu ikdienu. Dodamies uz biznesa pusdienām, kur neformālā gaisotnē pārrunājam nopietnus jautājumus. Tālāk seko klienta situācijas analīze un risinājuma meklēšana, piesaistot citus kolēģus. Liela darba daļa ir risinājumu sagatavošana un prezentēšana klientam.

Kādas prasmes un rakstura īpašības ir nepieciešamas, lai labi veiktu šo darbu?

Nepieciešamas datu analīzes prasmes, jāprot pasniegt informāciju. Ļoti svarīga ir pieredze darbā ar klientiem, jo mūsu profesijā kļūdas nav pieļaujamas. Esam augsta līmeņa profesionāļi, jābūt darba pieredzei, ko pielietot darbā ar klientiem. Liela daļa kolēģu iepriekš strādājuši ar korporatīvajiem klientiem jeb uzņēmumiem. Tas ir būtiski, jo arī Private Banking klienti bieži vien ir uzņēmēji. Jāsaprot, kā uzņēmums darbojas, kāda ir naudas plūsma. Nepieciešams stratēģisks redzējums par klienta situāciju, nepietiek tikai ar šauru skatījumu uz atsevišķu daļu. Par privātbaņķieriem kļūst arī cilvēki, kuri iepriekš strādājuši ar investīcijām. Tas ir ļoti būtiski, lai spētu īstajā laikā piedāvāt īstos risinājumus.

Arī pašam ir jābūt interesantai personībai. Klienti nereti ar mums pārrunā ne tikai bankas pakojumus, bet arī dažādus procesus valstī un pasaulē.

Jāprot analizēt informāciju par dažādām tēmām. Turklāt jāspēj atrast tēmas sarunai arī ar klienta ģimenes locekļiem.

Darbā ar klientiem ļoti svarīga ir tā saucamā “personības ķīmija”. Ar vieniem klientiem kontakts veidojas, ar citiem ne. Reizēm, sākot strādāt ar jaunu klientu, jūti, ka neveidojas saprašanās. Tad ar klienta piekrišanu jāpiedāvā sadarbību ar citu kolēģi, kurš varētu būt piemērotāks.   

Ārkārtīgi svarīgi ir zināt valodas, pārzināt etiķeti un starpkultūru saskarsmi. Pati zinu četras valodas. Vācu valodu sāku mācīties tāpēc, ka sapratu, ka tas man palīdzēs veidot attiecības ar klientiem. Šī profesija ļauj un pieprasa nemitīgi sevi attīstīt.

Kādi ir vislielākie izaicinājumi šajā darbā?

Lielākais izaicinājums ir stresa menedžments. Informācija un pieprasījumi nāk no visām pusēm. Tev jāprot saplānot savu un savu kolēģu laiku, lai varētu maksimāli ātri paveikt darāmo. Jāprot izvirzīt prioritātes. Piemēram, man pašreiz paralēli risinās četri lieli darījumi, kas prasa vienlīdz lielu ieguldījumu. Jābūt augstai stresa noturībai. Banka mums regulāri organizē seminārus, kas palīdz sevi organizēt. Jāprot sabalansēt darbu ar brīvo laiku, novilkt robežas, lai nesāktu dzīvot darbā.

Kas šajā darbā sagādā gandarījumu?

Tas, ka varu palīdzēt rast risinājumu. Varu palīdzēt ne tikai klientiem, bet arī savai komandai un bankai. Palīdzu vairot labklājību. Ja mums tiek uzticēta nauda, mūsu uzdevums ir ne tikai to saglabāt, bet arī pavairot, ieteikt klientam izdevīgākos ieguldījumus. Patīk atrisināt sarežģītas lietas. Vari pierādīt sevi, iemācīties kaut ko jaunu.

Kādas ir izaugsmes iespējas šajā profesijā?

Privātbaņķieries ar savu klientu attiecības veido gadu desmitiem. Tāpēc šis amats prasa laiku un personības izaugsmi. Tas, ka man bija jānostrādā bankā septiņi gadi, lai kļūtu par privātbaņķieri, parāda, cik svarīgs ir šis amats un cik liela dzīves pieredze ir nepieciešama. Pati banku joma mainās, to ietekmē tehnoloģiju attīstība. Man pagaidām nav garlaicīgi. Mans tālākais ceļš, ja nolemšu ko mainīt, noteikti būs saistībā ar klientiem un kolēģiem. Tā varētu būt vadītāja pieredzes attīstīšana.

Ko Tu ieteiktu jauniešiem, kuri gribētu apgūt šo profesiju?

Viennozīmīgi noderēs valodu prasmes. Viss, kas skolas priekšmetos saistīts ar ekonomiku un biznesu, noderēs. Ēnojiet bankas speciālistus. Pat, ja neizdosies ēnot privātbņķieri, arī klientu menedžera darbs sniegs ieskatu mūsu ikdienā. Dodieties uz banku kā klienti, pievērsiet uzmanību, kā jūs apkalpo.

Sāciet paši plānot savas finanses. Paanalizējiet, kam tērējat naudu, izmēģiniet, ko nozīmē veidot uzkrājumus. Tas palīdzēs saprast klientus. Palūdziet vecākiem palīdzību par nelielu naudu iegādāties akcijas biržā. Sekojiet līdzi, kas ar tām notiek – kā tas ir, kaut ko nopelnīt un kaut ko zaudēt.

Atjaunots 2017. gada 7. februārī
Publicēts 2014. gada 3. oktobrī