Biznesa klientu apkalpošanas menedžeris apkalpo juridiskos klientus jeb uzņēmumus, nodrošina uzņēmumus ar tiem nepieciešamajiem ikdienas produktiem un pakalpojumiem.

Biznesa klientu apkalpošanas menedžeris darbā:
  • apkalpo bankas juridiskos klientus jeb uzņēmumus;
  • izskata un piešķir uzņēmumiem bankas finansējumu;
  • nodrošina uzņēmumus ar tiem nepieciešamajiem ikdienas bankas produktiem un pakalpojumiem;
  • uzklausa un īsteno klientu vēlmes/ vajadzības, konsultē par efektīvākajiem risinājumiem, sagatavo piedāvājumus sadarbībai ar banku;
  • dodas uz uzņēmuma darbības vietu, lai sīkāk iepazītu uzņēmējdarbības vidi;
  • piesaista citus bankas speciālistus klienta jautājumu atrisināšanai un piemērotākā piedāvājuma sagatavošanai;
  • uzrunā un piesaista jaunus klientus;
  • izskaidro klientiem dažādu bankas produktu īpašības un priekšrocības;
  • informē klientus par dažādu bankas pakalpojumu saņemšanas kārtību, nepieciešamo dokumentu noformēšanu, kā arī par klienta tiesībām un pienākumiem;
  • reģistrē informāciju par klientiem, to vajadzībām un pieprasījumiem bankas datubāzē.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopētāju, tālruni un citu biroja tehniku, kā arī specializētās bankas datorprogrammas.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu, darba laiks pieskaņots bankas klientu darba laikam, bieži izbraukumi pie klientiem, iespējama komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

var strādāt komercbankās un citās kredītiestādēs, kā arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar finanšu konsultāciju sniegšanu.