Maksājumu speciālists veic maksājumu dokumentu pārbaudi un apstrādi, konstatē un novērš kļūdas, sagatavo ar darbu saistītās atskaites.

Maksājumu speciālists darbā:
  • pārbauda ienākošo, izejošo un starpbanku maksājumu informāciju, nepieciešamības gadījumā labo kļūdas vai precizē informāciju;
  • manuāli apstrādā liela apjoma pārskaitījumus;
  • plāno maksājuma ceļu caur korespondentbankām;
  • meklē un labo tipiskas kļūdas maksājumos;
  • veic maksājumu izmeklētāja darbu, lai noskaidrotu nestandarta kļūdu iemeslus un atrastu, kur nonākusi nepareizi pārskaitītā nauda;
  • sagatavo atskaites par veikto darbu un pamanītajām kļūdām.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu, tālruni un citu biroja tehniku, kā arī specializētās bankas datorprogrammas un starpbanku sistēmas.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu; strādājot ar ārvalstu klientiem, darba laiks var būt pieskaņots attiecīgās valsts darba laikam, var būt darbs brīvdienās; sēdošs darbs; iespējama komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

var strādāt komercbankās un citās kredītiestādēs.