Analītiķis apkopo un analizē finanšu informāciju, sagatavo pārskatus un priekšlikumus finanšu analīzes jomā, vērtē finanšu instrumentu tirgu, sniedz ieteikumus par piemērotāko un izdevīgāko veidu līdzekļu ieguldīšanai un materiālo vērtību pārdošanai vai pirkšanai.

Analītiķis darbā:
  • apkopo un analizē finanšu informāciju, sagatavo pārskatus un priekšlikumus, balsoties uz analīzes rezultātiem,
  • analizē un novērtē vietējo un starptautisko ekonomisko vidi, tirgus attīstības tendences un perspektīvas,
  • vērtē finanšu instrumentu (valūtas, akciju, fondu, obligāciju un parādzīmju) tirgu un sniedz ieteikumus par naudas līdzekļu un materiālo vērtību pārdošanu vai pirkšanu,
  • izvērtē iespējamos ieguldījumu veidus (depozītus, vērtspapīru iegādi, ieguldījumus citos uzņēmumos) un iesaka piemērotāko un izdevīgāko veidu līdzekļu ieguldīšanai,
  • izstrādā ieteikumus par atsevišķo finanšu instrumentu riskiem, sagaidāmo ienesīgumu, nākotnes cenām un ienesīguma prognozēm,
  • veic uzņēmuma kapitāla uzskaites analīzi, analizē un novērtē apgrozāma kapitāla aktīvu izlietošanas efektivitāti,
  • analizē uzņēmuma peļņu un zaudējumus, sagatavo priekšlikumus peļņas palielināšanai un zaudējumu samazināšanai,
  • kontrolē normatīvajos aktos noteikto finansiālo darbību reglamentējošo prasību ievērošanu,
  • prezentē un aizstāv sagatavotos pārskatus par veikto analīzi.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu, tālruni un citu biroja tehniku, izmanto specializētās datorprogrammas, ziņu portālus un starpbanku sistēmas.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu; sēdošs darbs; iespējama komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

analītiķis strādā vērtspapīru un investīciju uzņēmumos, bankās, lielos uzņēmumos, kam ir ievērojami naudas līdzekļu ieguldījumiem.