Nepieciešama augstākā izglītība uzņēmējdarbībā, ekonomikā vai finansēs.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
  • Ekonomists - studiju ilgums 4 -4,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
  • Finansists - studiju ilgums 4 - 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma
Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2021. gada 8. novembrī
Publicēts 2014. gada 3. oktobrī