Autodiagnostiķis plāno un veic automobiļu diagnostiku un apstrādā iegūtos rezultātus. Nosaka kontroles mērījumu un diagnostikas procedūru secību un, atbilstoši rezultātiem, nosaka remonta vai tehniskās apkopes darbus. Uzstāda papildu sistēmas, iekārtas un nodrošina automobiļa vadības sistēmas darbību.

Autodiagnostiķis darbā:
  • veic automobiļu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudes, remontu vai nomaiņu;
  • aprīko automobiļus ar papildus signalizācijām;
  • aprīko automobiļus ar citām elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām (piem., audio sistēmām, video sistēmām, navigācijas iekārtām u. tml.), ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības;
  • stingri balstās uz tehnisko dokumentāciju;
  • veic automobiļu elektronisko ierīču un vadības bloku diagnostiku;
  • analizē mērījumos un diagnostikā iegūto informāciju;
  • izmanto individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus;
  • ievēro elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī vides aizsardzības prasības;
  • ievēro higiēnas prasības.
Darba aprīkojums:

speciāls tērps, cimdi, aizsargbrilles. Izmanto dažādus elektriskos mērinstrumentus un diagnostiskās iekārtas, kontroles iekārtas, kā arī datorprogrammas un tehniskās specifikācijas.

Darba apstākļi:

autodiagnostiķis parasti strādā astoņu stundu darba dienu, iespējams arī darbs maiņās pēc saskaņota grafika. Var strādāt individuāli, kā arī komandā. Darba vidē jārēķinās ar laikapstākļiem, temperatūru, caurvēju, putekļiem, ilgstošu darbu vienā ķermeņa pozīcijā un redzes sasprindzinājumu. Tāpat iespējama saskarsme ar akumulatoru elektrolītu šķidrumiem. Darbs iespējams kā iekštelpās, tā arī ārpus telpām.

Iespējamais atalgojums:

atalgojums ir atkarīgs no reģiona, uzņēmuma un darbinieka kvalifikācijas. Mēnešalga autodiagnostiķim SIA "Amserv Motors" atkarībā no individuālā ieguldījuma var būt sākot no 800 – 1800 EUR pēc nodokļu nomaksas.

Darba iespējas:

var strādāt metālapstrādes un mašīnbūves, kā arī citu nozaru uzņēmumos, kuros jāveic atslēdznieka darbi. Tāpat var strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

pacietība, precizitāte, psiholoģiskā līdzsvarotība, labas komunikācijas prasmes, prasmes strādāt individuāli un komandā, prasme lasīt elektriskās montāžas un principiālās shēmas, kārtīgums, atbildības sajūta, spējas sniegt pirmo palīdzību, sazināties latviešu valodā, kā arī vienā svešvalodā, spēja pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām.

Publicēts 2018. gada 10.decembrī